Universiteiten nemen landelijke maatregelen tegen bedreiging wetenschappers

Wetenschappers, onder wie historici, krijgen naar aanleiding van media en andere publieke optredens steeds meer te maken met bedreiging, intimidatie en haatreacties. De Vereniging van Universiteiten (VSNU) neemt nu een aantal landelijke maatregelen die voor elke universiteit en medewerker een steun moet zijn. Daarnaast bevat de handreiking ‘Aanpak bedreiging en intimidatie van wetenschappers’ voorbeelden van goede praktijken die universiteiten daarnaast kunnen invoeren om bedreigde medewerkers te ondersteunen.

De handreiking bevat een aantal praktijken die gebruikt kunnen worden en daarnaast ook een aantal maatregelen die landelijk worden ingevoerd:

  1. Universiteiten voeren een zerotolerance-beleid als het gaat om bedreiging en intimidatie van wetenschappers. Bij bedreiging, fysiek of seksueel geweld, stalking en inbraak wordt aangifte gedaan.
  2. Alle universiteiten zetten in op bredere steunmaatregelen, zowel preventief als reactief. Dit gebeurt bijvoorbeeld met trainingen in online weerbaarheid en het aanbieden van psychosociale hulp.
  3. De universiteiten richten een gezamenlijk platform op: WetenschapVeilig. Dit wordt opgezet als onafhankelijke stichting naar het model van PersVeilig om de informatieverzameling, informatievoorziening, maatregelen en interactie met bijvoorbeeld justitie en politie landelijk te verbeteren.

Alle veertien Nederlandse universiteiten hebben zich verbonden aan de handreiking. U kunt de handreiking lezen door hier te klikken of in de rechterkantlijn.

Ook de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), waar het KNHG organisatorisch onder valt, heeft de afgelopen zomer een rapport gepubliceerd over de betekenis en grenzen van academische vrijheid. Dat rapport is hier te raadplegen.,

Opmerkingen

Documenten

© KNHG 2024 Website: Code Clear