Oproep tot bijdragen – Voorjaarscongres 2022: Betekenis en herdenking van 1672

1672 wordt ook wel het Rampjaar genoemd. Volgens een Nederlands gezegde was ‘het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos’. In dit jaar werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aangevallen door Engeland, Frankrijk en de bisdommen Münster en Keulen. Vooral de inval door de Fransen leidde tot paniek en versterkte de binnenlandse verdeeldheid zodat het jaar ook de geschiedenis is in gegaan vanwege de moord op de gebroeders de Witt door een opgezweepte menigte in Den Haag. 

Regionaal is er (jaarlijks) aandacht voor deze historische gebeurtenis. Zo staan de Groningers bijvoorbeeld ieder jaar op 28 augustus stil bij het Gronings Ontzet. In 2022 daarentegen zal er overal in Nederland aandacht worden besteed aan de 350-jarige herdenking van het Rampjaar. Ook het KNHG zal dat doen, in samenwerking met Platform Rampjaarherdenking en de Vrienden van De Witt, door op 22 april zijn Voorjaarscongres te wijden aan de betekenis en herdenking van het Rampjaar 1672. De locatie wordt nog bekend gemaakt.

Het ochtenddeel van dit congres zal in het teken staan van de betekenis van het Rampjaar toen en nu. Professor Maarten Prak (Universiteit Utrecht) zal de plenaire lezing verzorgen waarna aansluitend een paneldebat zal plaatsvinden. Nieuw voor een congres van het KNHG is dat er door middel van geur en de sensatie van ruiken aandacht zal worden besteed aan de geschiedenis en herdenken. Tijdens het congres zal ‘de geur van 1672’ worden onthuld.

Het middagdeel zal in het teken staan van recent (historisch) onderzoek naar ontwikkelingen gedurende het Rampjaar maar dan kunnen deelnemers ook kennis nemen van evenementen en activiteiten die in het herdenkingsjaar georganiseerd worden door middel van presentaties of workshops.

Oproep

Het KNHG roept historici op tot het indienen van voorstellen voor een lezing van maximaal twintig minuten over het Rampjaar 1672. We vragen voorstellen voor een bijdrage in de vorm van een presentatie over het eigen onderzoek, of een volledige sessie bestaand uit drie papers of de organisatie van een workshop gerelateerd aan het thema van het congres. Presentaties en/of workshops over activiteiten en evenementen die gedurende het herdenkingsjaar plaatsvinden, zijn ook van harte welkom. Een korte beschrijving van de activiteit en de voorgenomen werkvorm volstaan dan.

De deadline voor het indienen van voorstellen (ongeveer van 1 pagina) is 1 november 2021, in te dienen via info@knhg.nl. Het organisatieteam selecteert de interessantste voorstellen en legt die voor aan het bestuur van het KNHG. De organisatie maakt de uitslag bekend voor 1 januari 2022. Daarna worden concrete afspraken gemaakt.

Aanmelden

Momenteel is het nog niet mogelijk u aan te melden voor het Voorjaarscongres 2022. Houd deze website in de gaten!

Documenten

© KNHG 2021 Website: Code Clear