Jong KNHG stelt zich voor: Aela Andrée

Aela Andrée

Wat leuk dat je dit leest! Mijn naam is Aela Andrée en ik heb een passie voor het vergaren en delen van historische kennis. Als researchmasterstudent geschiedenis met een achtergrond in het onderwijs, de journalistiek en onderzoek heb ik mij zowel het vergaren als het delen van historische kennis eigen gemaakt. Als nieuw bestuurslid PR/marketing van Jong KNHG breng ik jonge historici met elkaar in contact om met en van elkaar te blijven leren over het verleden. Bruggen bouwen dus!

Tijdens de lerarenopleiding geschiedenis aan de Hogeschool van Rotterdam raakte ik gefascineerd door historische kennisvergaring. Ik besloot mijn studie geschiedenis dan ook voort te zetten aan de Universiteit Leiden. Tijdens mijn studie heb ik kennis over het verleden ook buiten de muren van het klaslokaal kunnen delen: in populaire vorm als stagiaire bij Andere Tijden en in wetenschappelijke vorm als redactielid voor Leidschrift. De komende maanden ben ik op maandagen te vinden in het Spinhuis te Amsterdam, waar ik als stagiaire de onderzoeksgroep NL-Lab en The Journal for the History of Knowledge assisteer.

Inmiddels heb ik mijn bachelorsdiploma in de pocket. Mijn scriptie gaat over de paradoxale antimilitaristische woorden en daden van de Communistische Partij Holland en haar Communistische Jeugdbond tijdens het interbellum, en verscheen onlangs in het scriptieprijsnummer van het historisch tijdschrift Skript. Het schrijven van een scriptie tijdens een lockdown in een studentenkamertje en het volgen van een voornamelijk digitale geschiedenismaster, onderstreepten voor mij de onmisbare waarde van interactie met andere historici. Niet alleen wint historische kennis aan waarde wanneer ze wordt gedeeld met anderen, maar communicatie tussen historici brengt ook nieuwe ideeën, methoden en technieken voort die bijdragen aan nieuwe percepties op het verleden. Het inspireert om het verleden vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en bestaande narratieven over het verleden uit te breiden tot een diverse en inclusieve geschiedenis.

Het verleden is alomvattend en we hebben elkaar nodig om het te doorgronden. Laten we van elkaar blijven leren. Heb jij een leuke historische activiteit op de agenda staan, wil je meer leren over het verleden of wil je graag in contact blijven met andere historici? Twijfel niet en stuur mij een mailtje.

Opmerkingen

© KNHG 2021 Website: Code Clear