Inger Leemans benoemd tot KNAW-lid

Inger Leemans

KNHG-bestuurslid en hoogleraar cultuurgeschiedenis (VU) Inger Leemans is benoemd tot lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW). Daarmee is zij een van de 23 nieuw gekozen leden.

Leemans, tevens onderzoeksleider van NL-Lab, ‘onderzoekt historische thema’s die het individuele, het culturele en maatschappelijke het doorsnijden’, schrijft de KNAW. Ze heeft zich met name toegelegd op de vroegmoderne periode van 1500 tot 1850, waarin ze specifiek onderzoek deed naar pornografie en de radicale verlichting, emoties in een economische context (bijvoorbeeld op de beurs) en de onontgonnen wereld van geuren in het verleden. De KNAW prijst Leemans, die ‘originele keuzes [durft] te maken, zowel in haar onderwerpen als in haar methoden. Ze was vanaf de start een pionier in digitale geesteswetenschappen, omarmt expertises uit vele disciplines en combineert micro- en macronarratieven. Leemans gebruikt de geschiedenis om na te denken over eigentijdse normen. Haar open houding stelt haar daarbij in staat om ook over gevoelige thema’s de discussie aan te gaan.’

Leden van de KNAW worden gekozen op grond van hun hoogwaardige wetenschappelijke publicaties. Een lidmaatschap is voor het leven.

Het KNHG wil Inger Leemans van harte feliciteren met deze prachtige benoeming! 

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear