Oproep – Verzameling fotokopieën van verloren gegaan bronmateriaal n.a.v. Tafelbergbrand

Sinds zondag woedt er op de Tafelberg in Kaapstad een brand die is overgeslagen naar de daar gevestigde universiteit. Daarbij is grote schade aangericht aan haar historische gebouwen. Zeker is dat in elk geval een deel van de waardevolle bibliotheekcollectie, met enkele unieke erfgoederen van het continent, in rook is opgegaan.

Oproep

In het teken van de brand op de Universiteit van Kaapstad zijn academici en andere onderzoekers over de wereld, die gebruik hebben gemaakt van de bijzondere collecties, bezig met het verzamelen van fotokopieën van dit materiaal. Deze foto’s kunnen bijdragen aan het herstellen van de verloren collecties. Bent u of kent u iemand die in bezit is van dit materiaal?

Klik dan hier voor meer informatie, en om de fotokopieën in te leveren.

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear