Open brief KNHG aan Kamercommissie OCW | Alarmdag Normaal Academisch Peil

In het kader van de Alarmdag en de actie van een brede coalitie van studenten, bestuurders, vakbonden, werknemers en wetenschappers verbonden aan de 14 Nederlandse universiteiten, verenigd onder de naam Normaal Academisch Peil,  heeft het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) een open brief naar de vaste kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gestuurd.

In deze open brief uit het KNHG zijn zorgen over de werkdruk aan de universiteit en heeft het zijn steun uitgesproken voor de aanbevelingen zoals gedaan in het rapport ‘Toereikendheid, doelmatigheid en kostentoerekening in het mbo, hbo en wo&o’.

 

Opmerkingen

Documenten

© KNHG 2023 Website: Code Clear