Universiteiten luiden op 6 april de noodklok – Vragen politiek om structureel te investeren in academisch onderwijs en onderzoek

Eerder berichtte KNHG over de Alarmdag die Normaal Academisch Peil, een brede coalitie van studenten, bestuurders, vakbonden, werknemers en wetenschappers verbonden aan de 14 Nederlandse universiteiten, waar ook KNHG deel van uitmaakt, op dinsdag 6 april organiseert. Hieronder volgt een bericht met meer gedetailleerde informatie over deze Alarmdag.

________________________

De universiteiten staan door structurele onderfinanciering onder druk. Het  aantal studenten blijft maar stijgen, terwijl de financiering per student afneemt. Daarom voert een brede coalitie van universitaire medewerkers, hoogleraren, studenten en bestuurders van de 14 Nederlandse universiteiten door heel het land coronaproof actie op dinsdag 6 april. Onder de noemer ‘Op naar een Normaal Academisch Peil’ vragen zij de politiek om het niveau van hoogwaardig academisch onderwijs te beschermen. Zij roepen het toekomstige kabinet op structureel 1,1 miljard euro extra in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek te investeren zodat Nederland haar innovatiepositie kan behouden en uitval van universitaire docenten en onderzoekers kan voorkomen.

Het water staat bij de universiteiten tot aan de lippen. Het aantal studenten neemt al jaren sterk toe, terwijl de financiering per student achterblijft. Met als gevolg dat er te weinig tijd en geld beschikbaar is om goed onderzoek te doen of goed onderwijs te geven. Veel universitaire docenten doen noodgedwongen hun onderzoek in de avonduren en het weekend. Door de structurele onderfinanciering moeten universiteiten daarnaast te vaak docenten inzetten die alleen lesgeven en geen ruimte hebben voor onderzoek. Het wetenschappelijk onderwijs verarmt, doordat deze docenten geen onderzoek kunnen doen. Juist die verwevenheid van onderzoek en onderwijs is essentieel voor de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs. 

Kerntaken worden niet vervuld

De problematiek wordt door een recent rapport van PwC in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderschreven. Dit rapport concludeert dat het academisch onderwijs 1,1 miljard euro tekort komt voor de vervulling van haar kerntaken: onderwijs en de daarmee verweven onderzoekstaak. WOinActie kaart dit probleem al sinds 2015 aan. “De financiering van het onderwijs is te laag, maar er is ook niet voldoende tijd en geld voor onderzoek. De kwaliteit van hoogwaardig academisch onderwijs en onderzoek is daarmee de afgelopen jaren sterk onder druk komen te staan. Daarom voeren wij op 6 april actie”, aldus Casper Albers, woordvoerder van WOinActie en hoogleraar Toegepaste Statistiek en Datavisualisatie. 

Brede coalitie

De oproep voor een structurele investering in het academisch onderwijs wordt breed gedragen. “Collegezalen krijgen het formaat van voetbalstadions, docenten bezwijken onder de torenhoge werkdruk en de ontwikkeling van de student staat onder druk. Dit kan niet langer doorgaan. Het wordt hoog tijd dat de politiek het belang van onderwijs erkent en zorgt voor het structureel op peil brengen van de financiering van het hoger onderwijs”, aldus Freya Chiappino, vice-voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), een van de studentenorganisaties die de actie ondersteunt. Ook de vakbonden en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) ondersteunt de actiedag. “De structurele onderfinanciering heeft gevolgen voor de innovatiepositie van Nederland. We dreigen talent te verliezen, omdat zij teleurgesteld stoppen met wetenschap. De werkdruk ligt ontzettend hoog. Op deze manier kunnen universiteiten hun verantwoordelijkheid voor het welzijn van hun medewerkers en de kwaliteit van hun onderwijs en onderzoek niet langer nakomen”, aldus Pieter Duisenberg, voorzitter van de VSNU. 

Actie bij de Hofvijver en lokale acties

Op initiatief van WOinActie is een brede coalitie ontstaan die op dinsdag 6 april in universiteitssteden lokale acties houden en samen een landelijke actie in Den Haag organiseren. Bij de landelijke actie aan de Hofvijver in Den Haag worden om 13:30 uur welkomstpakketten aan de nieuwe Tweede Kamerleden overhandigd. Tijdens de actie wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen. 

De lokale afdelingen van WOinActie zijn verantwoordelijk voor de acties in de universiteitssteden. In Nijmegen gaat bijvoorbeeld een stoet mensen van de campus naar de Waal lopen, waarbij de actievoerders aan het eind te water gaan. In Amsterdam staat het water Abraham Kuijper aan de lippen en draagt Spinoza een rode baret. In Groningen is een stille tocht georganiseerd. In Maastricht nemen docenten 2 minuten van hun colleges om uit te leggen waarom deze actie nodig is. En in Utrecht staan er emmers water met hoofden en rode baret op het Domplein die symboliseren dat docenten het water aan de lippen staat. 


De brede coalitie bestaat WOinActie, AOb, FNV Onderwijs & Onderzoek, CNV Onderwijs & Overheid, LSVb, ISO, LKVV, AC/FBZ, Lovum, KNHG, Postdocnl, PNN, de Jonge Akademie en de VSNU, namens de 14 universiteiten. 

Overzicht van lokale acties:

 • In Nijmegen loopt een stoet mensen van de campus naar de Waal, waarbij de actievoerders aan het eind te water gaan.
  Woordvoerder: Willem Halffman
 • In Amsterdam staat het water Abraham Kuijper aan de lippen en draagt Spinoza een rode baret.
  Woordvoerder: Rens Bod en Paola Gori Giorgi 
 • In Groningen vindt een stille tocht plaats.
  Woordvoerder: Casper Albers
 • In Maastricht nemen docenten 2 minuten van hun colleges om uit te leggen waarom deze actie nodig is.
  Woordvoerder: Lies Wesseling 
 • In Utrecht staan er emmers water met hoofden en rode baret op het Domplein die symboliseren dat docenten het water aan de lippen staat.
  Woordvoerder: Katell Laveant 

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear