KNHG ondersteunt actie Normaal Academisch Peil

Onze universiteiten staan door structurele onderfinanciering onder druk. Al jaren neemt het aantal studenten toe, en de financiering per student af. Er is daardoor te weinig tijd en geld om goed onderzoek te doen of goed onderwijs te geven, laat staan allebei. Het KNHG ondersteunt daarom de actie van een brede coalitie van studenten, bestuurders, vakbonden, werknemers en wetenschappers verbonden aan de 14 Nederlandse universiteiten, verenigd onder de naam Normaal Academisch Peil, om structureel 1,1 miljard euro te investeren in het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs.

KNHG-statement

De toenemende werkdruk aan universiteiten baart het KNHG zorgen. De verhouding tussen onderzoek en onderwijs is ernstig scheefgegroeid. De student-docent ratio is momenteel zo onevenwichtig dat studenten steeds minder op hun persoonlijke kwaliteiten kunnen worden beoordeeld. Ook hebben docenten door deze scheve verhouding nauwelijks tot geen tijd meer voor het doen van onderzoek. Dat doen zij noodgedwongen veelal in eigen tijd, met alle gevolgen van dien. Universiteiten pogen de werkdruk te verminderen, maar alleen door extra middelen ter beschikking te stellen, kunnen effectieve maatregelen worden genomen en kan de kwaliteit van zowel onderwijs als onderzoek verbeteren. Dat is een investering in kwaliteit waarmee Nederland zijn ambitie als kennisland waar kan maken en zijn positie op de vele ranglijstjes kan verbeteren. Dit geldt heel sterk op het gebied van de geschiedenis als onderdeel van de geesteswetenschappen waar de druk door de vele studenten extreem is.

Het KNHG is de beroepsvereniging van alle historici in Nederland: studenten, docenten, onderzoekers, leraren geschiedenis, historici in werkzaam in de erfgoed sector, de museale wereld en in de media. Wij behartigen de belangen van de beroepsgroep door ons in te zetten voor de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, beroepsontwikkeling van historici én de positionering van de historicus. Ook ijveren wij voor het maatschappelijk belang van geschiedenis en de toegankelijkheid van archieven en bronnen.

Alarmdag

Op dinsdag 6 april wordt een landelijke actiedag gehouden. Daarvoor kunt u zich hier aanmelden.

 

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear