VSNU publiceert Open Access-rapport: aandacht voor openjournals.nl en oproep tot ideeënuitwisseling

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft haar Haalbaarheidsstudie 100% Open Access voor Nederlandse Onderzoekspublicaties gepubliceerd. Het rapport bestaat uit drie onderdelen – tijdschriftartikelen, academische boeken en alternatieve platforms –, die de basis moeten vormen onder een nieuw meerjarenplan open access. Het open access-tijdschriftenplatform openjournals.nl, waarbij KNHG en BMGN nauw zijn betrokken, wordt meerdere malen uitgelicht in het eerste deel van het rapport.

In het onderdeel tijdschriftartikelen wordt openjournals.nl genoemd als dé manier voor non-profit-uitgevers om artikelen diamond open access te publiceren (actielijn 4). Op de pagina’s 58 en 73 van dit eerste deelrapport wordt uitgebreid ingegaan op het platform. Als open acces-supporter van het eerste uur is het KNHG vanzelfsprekend zeer verheugd met deze positieve aandacht. Bovendien is het door het KNHG uitgegeven BMGN – Low Countries Historical Review een van de allereerste tijdschriften die naar openjournals.nl verhuizen.

Oproep

De VSNU biedt ieder de gelegenheid om tot en met 31 maart ideeën en reacties over de rapporten, de huidige stand van zaken en mogelijke acties voor de komende jaren aan te leveren.

Opmerkingen

Documenten

© KNHG 2023 Website: Code Clear