NWO-Museumbeurzen

De NWO biedt aan museummedewerkers de mogelijkheid mee te dingen naar haar Museumbeurzen. Het programma is erop gericht de talentontwikkeling en het wetenschappelijk onderzoek in het museale veld te bevorderen. Het is de bedoeling dat de onderzoeksresultaten direct ten goede komen aan de museale praktijk. Daarom kunnen alleen museummedewerkers onderzoeksvoorstellen indienen. Het aan te vragen onderzoek dient aan te sluiten bij de Nederlandse Kennisagenda voor het Museale veld.

Meer informatie

De sluitingsdatum voor een volledige aanvraag is 17 juni 2021. 

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear