Nieuw open access-tijdschriftenplatform OpenJournals.nl is live!

Twee jaar geleden lanceerde Stichting OPuS het idee van een nationaal platform voor de open access-publicatie van wetenschappelijke tijdschriften in de geestes- en sociale wetenschappen. Dankzij NWO, het KNAW Humanities Cluster met zijn team van IT-specialisten, en deelnemende tijdschriften, waaronder EMLC, TSEG en het door KNHG uitgegeven BMGN – Low Countries Historical Review, is dit idee nu werkelijkheid geworden: OpenJournals.nl is live! KNHG is als open access-supporter van het eerste uur nauw betrokken geweest bij de realisatie van het platform.

OpenJournals biedt wetenschappelijke, peer-reviewed tijdschriften de mogelijkheid volledig open access te publiceren, zonder hiervoor kosten in rekening te brengen bij de auteurs. In dit zogenaamde diamanten open access-model betalen deelnemende tijdschriften jaarlijks een vaste, bescheiden bijdrage aan OpenJournals. Naast deelname krijgen zij in ruil hiervoor ook inspraak in de toekomstige ontwikkeling van het platform. Grote belanghebbende partijen als onderzoeksfinanciers, universiteiten en onderzoeksinstellingen zorgen voor aanvullende financiële ondersteuning. OpenJournals opereert zonder winstoogmerk en is in organisatorisch, technisch en financieel opzicht volledig transparant. Zo garandeert het duurzaam open access publiceren voor een eerlijke prijs. Het platform richt zich in eerste instantie vooral op tijdschriften in de geestes- en sociale wetenschappen; voor deze titels is de duurzame overgang naar open access via alternatieve platforms vaak moeilijk te realiseren.

Naar OpenJournals.nl

Dossier Open Access

Het KNHG houdt al een tijd een dossier bij over de relevante ontwikkelingen met betrekking tot publiceren in open access-tijdschriften en -platforms, Plan S en cOAlition S.

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear