Drie KNHG-beurzen voor jonge historici

Het KNHG heeft drie beurzen uitgereikt aan jonge historici die recent gepromoveerd zijn, dan wel op het punt van promoveren staan. Het doel van de beurzen is hen in staat te stellen naar aanleiding van hun dissertatie of delen daarvan een wetenschappelijk artikel te schrijven dat gepubliceerd kan worden in de BMGN – Low Countries Historical Review.

De jury, bestaande uit KNHG-voorzitter Henk te Velde en BMGN-redactievoorzitter Dirk Jan Wolffram, koos voor de inzendingen van Laurien Vastenhout (UvA en NIOD), Nathan van Kleij (UL en UvA) en Lauren Lauret (UL). Van harte gefeliciteerd!

De gekozen voorstellen

Laurien Vastenhout

Laurien Vastenhout, werkzaam voor het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en voor de Universiteit van Amsterdam, gaat een artikel schrijven met de titel Insiders or Outcasts? Foreigners in the ‘Jewish Councils’ of Western Europe during the Second World War.

 

Lauren Lauret. Foto: Bob Bronshoff

Lauren Lauret, politiek historica werkzaam aan de Universiteit Leiden, gaat een Engelstalig artikel schrijven over de toekomst van traditie in de politieke geschiedenis.

 

Nathan van Kleij

Nathan van Kleij, mediëvist en stadshistoricus werkzaam aan de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam, gaat een publicatie schrijven met als titel Van wie was het stadhuis? De stedelijke gemeenschap en het claimen van ruimte in vijftiende-eeuws Gouda, Leiden en Haarlem.

 

Afgelopen najaar werd de oproep voor inzendingen gepubliceerd op deze website.

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear