Terugblik Diego Bosman – Onderzoeksstagiair liefdadigheidheidsgeschiedenis van Nederland

Als ik vorig jaar aan mijn vrienden zou hebben verteld dat ik vanuit huis stage zou gaan lopen, zouden ze me voor gek hebben verklaard. Toch is dat precies wat ik de afgelopen drie maanden bij het KNHG heb gedaan. Gelukkig ging dat niet ten koste van de collegialiteit van het bureau en lukte het ons gemakkelijk om tijdens ons wekelijks ingeplande koffiemomentje via Zoom elkaar beter te leren kennen.

De afgelopen drie maanden heb ik met veel plezier stagegelopen bij het KNHG. Tijdens mijn onderzoeksstage verdiepte ik me in de geschiedenis van liefdadigheid in Nederland vanaf de middeleeuwen tot nu. Uit mijn onderzoek blijkt dat liefdadigheid niet altijd puur altruïstisch was en ook niet exclusief voor hulpbehoevende groepen was weggelegd. Zo bleek dat de gevers vrijwel altijd iets voor hun gift terugkregen, zij het in de vorm van christelijke ‘zielenheil’ of in de vorm van een groter sociaal netwerk. Daarnaast profiteerden het verenigingswezen en sociale emancipatiebewegingen overigens ook enorm van liefdadigheid in de vorm van schenkingen, donaties en legaten.

Ondanks dat ik tijdens mijn stageperiode niet op het bureau van het KNHG kon zijn, heb ik toch veel geleerd. Bij het KNHG heb ik mijn onderzoeksvaardigheden verder kunnen ontwikkelen en ben ik erachter gekomen welke schrijfstijl het beste bij mij past. Voor mij was de woordenlimiet de grootste uitdaging. Als historicus wil je natuurlijk een zo compleet mogelijk beeld van het verleden weergeven, en dat gaat moeilijk als je je aan een woordenlimiet moet houden. Daarom was dit voor mij een uiterst leerzame en vooral ook leuke uitdaging.

Momenteel werk ik als Junior Onderzoeker bij het Nationaal Archief in Den Haag. Daar behandel ik – aan de hand van het oorlogsarchief van het Nederlandse Rode Kruis – aanvragen van mensen die willen weten wat er in de Tweede Wereldoorlog met een familielid is gebeurd. Op die manier stellen we nabestaanden in staat antwoorden te vinden op hun vragen. Ook in deze baan maak ik dagelijks gebruik van de vaardigheden die ik bij het KNHG heb ontwikkeld.

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear