KNHG reikt twee beurzen uit aan (bijna) gepromoveerden

Het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap reikt in 2021 eenmalig twee beurzen uit. Deze beurzen zijn bedoeld voor twee jonge, recent gepromoveerde of binnenkort te promoveren historici. Doel van de beurzen is deze historici in staat te stellen naar aanleiding van hun dissertatie of delen daarvan een wetenschappelijk artikel te schrijven dat gepubliceerd kan worden in de BMGN-Low Countries Historical Review.[1] De bursalen krijgen een eenmalige vergoeding van 2500 euro die zij naar eigen inzicht kunnen besteden.

Aanleiding

In 2020 bestaat het KNHG 175-jaar en de BMGN-LCHR in zijn huidige vorm 50-jaar. Door de wereldwijde pandemie Covid-19 is de invulling van dit jubileumjaar anders verlopen dan vooraf voorzien. Hierdoor kan het KNHG eenmalig twee beurzen ter beschikking stellen.

Wie komt in aanmerking voor een beurs?

De beurzen zijn bedoeld voor jonge historici die binnenkort promoveren of recent gepromoveerd zijn, waarbij recent is gedefinieerd als minder dan twaalf maanden geleden. In aanmerking komen zij die promotieonderzoek hebben verricht dat ligt op het werkterrein van de BMGN-LCHR, dat wil zeggen de geschiedenis van de Lage Landen. De beurzen staan in beginsel open voor kandidaten uit heel de wereld.

Tijdpad

De deadline voor het indienen van voorstellen is 1 december 2020. Een beslissing over de toekenning van de beurzen geschiedt voor 15 januari 2021. Over die toekenning kan niet worden gecorrespondeerd.

Aanvraagprocedure

Aanmelding voor een van de twee beurzen geschiedt schriftelijk door de volgende documentatie te mailen naar de directeur van het bureau van het KNHG, Antia Wiersma (antia.wiersma@huygens.knaw.nl):

  • Korte motivatiebrief voorzien van een kort curriculum vitae inclusief een lijst van publicaties
  • Datum van (geplande) promotie
  • Korte omschrijving van het afgeronde promotieonderzoek of door promotor goedgekeurd manuscript (max. 500 woorden)
  • Voorstel voor het te schrijven artikel (max.1000 woorden) plus vermelding van de taalkeuze (Nederlands of Engels)
  • De naam en het emailadres van uw (co-) promotor die desgewenst benaderd zal worden voor advies.

De aanvraag zal worden beoordeeld door een commissie waarin bestuursleden van het KNHG én redacteuren van de BMGN-LCHR zitting hebben.

[1] Voor indieningscriteria, klik hier. Toekenning van de beurs betekent niet automatisch publicatie. De redactie houdt het recht om ingediende artikelen af te wijzen of te laten herzien.

Één opmerking for KNHG reikt twee beurzen uit aan (bijna) gepromoveerden

  • Hoe breed moet ik ‘binnenkort te promoveren historici’ lezen? Moet het manuscript al goedgekeurd zijn door de commissie? Of kom je ook in aanmerking als je in het laatste jaar van je promotietraject bent? Ik ontvang reactie graag ook via e-mail. Alvast bedankt!

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear