Terugblik Marie Keulen – Redactie-assistent BMGN – Low Countries Historical Review

Het afgelopen academisch jaar heb ik met veel plezier stagegelopen op het redactiebureau van BMGN – Low Countries Historical Review. Tijdens de tien maanden dat als ik als redactie-assistent onderdeel mocht zijn van KNHG-team ben ik op verschillende manieren betrokken geweest bij de publicatie van historisch onderzoek en heb ik het geschiedkundige veld op een nieuwe manier leren kennen.

Waar ik gedurende mijn stage het meest mee bezig ben geweest, is de publicatie van recensies. Dit hield in dat ik samen met redacteur Hans Spijker op zoek ging naar te recenseren boeken en geschikte recensenten, betrokken was bij het redigeren van de geschreven recensies en vervolgens bij het publiceren van de recensies op de website. Niet alleen was het interessant en leerzaam om zelf bezig te zijn met de verschillende redactiewerkzaamheden, ook heb ik veel geleerd van de gesprekken met redacteuren Hans Spijker en Tessa Lobbes over de binnengekomen recensies, mijn eigen redactiewerk en het beleid van de BMGN. Ook met het redigeren en proeflezen van artikelen heb ik gedurende mijn stageperiode mogen helpen. Ik raakte steeds meer vertrouwd met de eisen die worden gesteld aan wetenschappelijk publiceren – zowel wat betreft vorm als inhoud – en ik heb geleerd recensies en artikelen te beoordelen op basis van deze criteria.

De laatste maanden ben ik betrokken geweest bij het redactiewerk voor het pas verschenen forum over systematisch extreem geweld tijdens dekolonisatieoorlogen. Dit forum is een mooi voorbeeld van wetenschapscommunicatie van historisch onderzoek. Door het lezen, bespreken en redigeren van de verschillende stukken leerde ik de belangrijke les dat historici, met name in het veld van koloniale en postkoloniale geschiedenis, altijd kritisch en sensitief moeten zijn ten aanzien van hun terminologie en de manier waarop zij hun onderzoeksresultaten communiceren.

Het afgelopen jaar was voor mij een ontzettend waardevolle kennismaking met wetenschappelijk publiceren in het algemeen en met BMGN als tijdschrift in het bijzonder. De komende jaren zal ik als KNHG-lid en als BMGN-lezer alle ontwikkelingen met veel interesse blijven volgen.

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear