KNHG-brief aan minister Ollongren (BZK) inzake commissie slavernijverleden

Onlangs heeft het kabinet besloten een adviescommissie in te stellen die gaat onderzoeken of Nederland wettelijk moet vastleggen dat de slavernij en de slavenhandel in het verleden misdaden tegen de menselijkheid waren. Het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) is vanzelfsprekend zeer verheugd over deze beslissing. In het historische veld staat het slavernijverleden al jaren hoog op de academische agenda. Als vakvereniging organiseert de KNHG bovendien ook regelmatig bijeenkomsten over inclusie, racisme en slavernij, en over de herinnering aan dit verleden. De sector heeft veel kennis opgebouwd over de geschiedenis van de slavenhandel en de manier waarop die nog doorwerkt in onze huidige maatschappij.

Het bestuur van de KNHG wil middels een brief aan de verantwoordelijke minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Kajsa Ollongren, haar verwondering uitspreken dat in de adviescommissie die het slavernijverleden en de doorwerking ervan moet gaan onderzoeken slechts één archivaris-historicus is opgenomen, en geen experts op het gebied van het slavernijverleden. Het wil er daarom op aandringen deze toevoeging wel te doen: een dergelijk belangwekkende kwestie kan niet zonder domeinexperts worden onderzocht.

De volledige brief aan minister Ollongren (BZK) vindt u rechts in de kantlijn.

Één opmerking for KNHG-brief aan minister Ollongren (BZK) inzake commissie slavernijverleden

 • Mooi initiatief! En helemaal mee eens dat er ‘experts’ vertegenwoordigd dienen te zijn in de gesprekken met de minister als het om deze o zo belangwekkende onderwerpen gaat.
  Ikzelf ben al sinds de jaren 1980/1990 bezig met de historische thematiek van slavenhandel, slavernij, abolitionisme en dan vooral de beeldvorming en doorwerking ervan sinds de achttiende eeuw en heb me geruime tijd een roepende in de woestijn gevoeld. Ik ben dan ook zo ontzettend verheugd dat er een nieuwe generatie historici opgestaan is die hiermee op constructieve wijze aan de slag is gegaan, zowel binnen het academische als het publieke debat. Maar nog steeds kennen die debatten, vooral het academische, overwegend witte deelnemers.
  Laten we de minister inderdaad ervan overtuigen dat er a) meer historici deelnemen aan de gesprekken; en b) dat die gesprekken niet langer alleen ‘onder ons’ – meaning: witte mensen/academici – moeten plaatsvinden.
  Minister Ollongren: gooi de poorten nu echt eens open en maak serieus zaak van inclusiviteit in de strijd tegen het ‘systemisch racisme’, zoals recent de term is gemunt.
  Als ik een steentje kan bijdragen als voormalige roepende in de woestijn, aarzel dan niet om ook van mijn kennis gebruik te maken. Ik doe mee!
  dr. Angelie Sens
  directeur van het Zuid-Afrikahuis (nog zo’n historisch gebied waarover zeer veel te zeggen en vertellen valt als het over slavenhandel, slavernij en racisme gaat)

Opmerkingen

Documenten

© KNHG 2023 Website: Code Clear