Henk te Velde benoemd tot lid KNAW

Henk te Velde, voorzitter van het KNHG en hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden, is benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Daarmee is hij een van de achttien nieuw benoemde leden.

De KNAW roemt Te Velde voor zijn onderzoek naar de geschiedenis van nationalisme en leiderschap in Nederland. De laatste jaren introduceerde hij nieuwe concepten die zich niet beperken tot Nederland, zoals ‘political transfer’, politieke traditie, leiderschapsstijlen en het belang van retorische en theatrale aspecten van het politieke bedrijf. Zijn ideeën en methoden vinden weerklank onder historici in binnen- en buitenland.

Leden van de KNAW worden gekozen op grond van hun hoogwaardige wetenschappelijke publicaties. Een lidmaatschap is voor het leven.

Langs deze weg wil het KNHG Henk te Velde van harte feliciteren met deze fantastische benoeming!

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear