Historicidagen 2021: Grenzeloze Geschiedenis!

Het thema van de Historicidagen 2021 is bekend! Van 26 tot en met 28 augustus volgend jaar staat in gaststad Rotterdam alles in het teken van Grenzeloze Geschiedenis. Noteer de data alvast in uw agenda!

‘Heel de wereld is mijn vaderland’, schreef Erasmus in de zestiende eeuw. Inmiddels is ‘zijn’ Rotterdam uitgegroeid tot een bijzonder diverse havenstad, waarin internationale connecties, ‘vreemde’ invloeden en innovatieve benaderingen een belangrijke rol spelen. ‘Grenzeloze geschiedenis’ is om die reden een passend thema voor de Historicidagen 2021 die het KNHG samen met de Erasmus Universiteit van 26 tot en met 28 augustus 2021 in Rotterdam zal organiseren. Dit thema weerspiegelt ook de wijze waarop geschiedenis in Rotterdam wordt aangepakt: interdisciplinair, transnationaal en wars van denken in traditionele tijdsperiodes en andere klassieke ‘hokjes’.

Foto: Iris van den Broek

In deze editie van de Historicidagen willen we de vraag stellen of grenzen noodzakelijk zijn voor het vak geschiedenis. Kunnen we onze wereld vangen in nationale historische canons, zonder aandacht te hebben voor ontwikkelingen op wereldniveau? Is het mogelijk om een historisch verhaal te vertellen zonder rekening te houden met nationale kaders? Welke ongeschreven grenzen zijn zo vanzelfsprekend dat ze nauwelijks bevraagd worden? Leiden representaties van geschiedenis onherroepelijk tot afgebakende (binaire) tegenstellingen op het gebied van bijvoorbeeld afkomst, gender en nationaliteit? Hoe zouden perspectieven uit andere disciplines het historische debat kunnen verrijken? Zijn bepaalde grenzen nodig en nuttig om een eigentijds historisch verhaal te kunnen vertellen? Of zijn grenzen helemaal overbodig in een wereld waarin alles en iedereen met elkaar is verbonden?

Discussiëren over grenzen leidt vaak tot heftige discussies en hoogoplopende emoties, zeker in een tijd waarin (nationale) grenzen opnieuw een belangrijke rol zijn gaan spelen. We nodigen iedereen dan ook van harte uit om zijn stem te laten horen en om samen na te denken over de betekenis van ‘grenzeloze geschiedenis’.

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear