‘In tijden van intelligente lockdown’ – #1. Antia Wiersma

In ons nieuwe doorgeefblog ‘In tijden van intelligente lockdown’ reflecteren KNHG-leden op de gevolgen van de coronacrisis voor hun dagelijkse werkpraktijk en/of belichten zij de huidige situatie vanuit hun specifieke historische expertise. In de eerste editie is het woord aan Antia Wiersma, directeur van het KNHG.

‘Het zijn rare tijden’, deze woorden heb ik de afgelopen weken een groot aantal keer getypt als ik in contact was met relaties, collega’s of leden van het KNHG-team. En om enige variatie in mijn teksten te houden, parafraseerde ik met ‘bijzonder’, ‘vreemd’ en ‘interessant’. Vanaf het moment dat wij thuis gingen werken, veranderde niet alleen de wereld om ons heen maar ook ons werk. Thuiswerken betekende niet alleen op een andere manier communiceren als team onderling en als bureau met het bestuur, het betekende ook zoeken als KNHG: wat kan nog wel en wat niet meer? In dit blog neem ik u graag mee in wat wij gedaan hebben en waarom.

Dossier Virussen & Bacteriën

Never waste a good crisis luidt het bekende gezegde dat toegeschreven wordt aan Winston Churchill. Dat hebben wij dan ook niet gedaan. Een van de eerste initiatieven, nog voor de ‘intelligente lockdown’ van kracht werd – om onze premier maar te citeren – was historici benaderen om een bijdrage te leveren aan een nieuw dossier op Historici.nl. En dat was niet aan dovemansoren gericht. Al snel stond de eerste bijdrage online. Janna Coomans schreef over ‘Pest in tijden van corona’. Daarna volgden nog twee bijdragen, eentje van de conservator van Museum Boerhaave over cholera, en we mochten een artikel van oud-bestuurslid Beatrice de Graaf voor Historisch Nieuwsblad doorplaatsen als zogenoemde longread. Deze week verscheen een vierde bijdrage, van de hand van Rina Knoeff over de noodzaak van historische lessen. En dan zijn we er nog niet. Er staan nog veel meer potjes op dit vuur, dus af en toe een bezoek brengen aan Historici.nl is zeker de moeite waard.

Jubileum KNHG en BMGN

Dit jaar is een jubileumjaar. Het KNHG bestaat 175 jaar en de BMGN verscheen vijftig jaar geleden voor het eerst. Vorig jaar hebben we, samen met een aantal betrokken leden, gebrainstormd en een mooi plan bedacht. We lanceerden dit jubeljaar officieel tijdens de nieuwjaarsborrel van afgelopen januari, we presenteerden een mooie kalender met daarop alle activiteiten en gingen aan de slag om een en ander te organiseren. En toen kwam corona langs. Eerst liet het zich aanzien dat de maatregelen van tijdelijke aard waren, maar al snel bleek dat het virus sneller om zich heen greep en dat de maatregelen niet alleen langer zouden gaan gelden, maar ook strenger werden. Dus lasten we onze eerste jubileumlunch af, moesten we het voorjaarscongres in de huidige vorm annuleren en heeft het bestuur recent voorgenomen het jubileumfeest, dat op 2 juli gepland stond, te verplaatsen. Gelukkig gaat een aantal andere activiteiten wel gewoon door. De prijsvraag liep door en er kwamen bijdragen binnen. De jury kan nu aan de slag. De in het kader van het jubileum geïntroduceerde actualiteitsparagraaf bij de artikelen in de BMGN, leverde auteur en voorzitter van KNHG Henk te Velde direct een uitnodiging op om in het radioprogramma OVT te komen spreken. Tot slot gaan we de geannuleerde jubileumlunch alsnog op digitale wijze laten plaatsvinden.

Zoomen

Deze rare tijden leveren ook nieuwe woorden op. Kandidaten voor Woord van het Jaar zijn onder andere ‘eenzaamheidsvirus’ en de al eerder genoemde ‘intelligente lockdown’ – wat overigens een lelijke samenstelling van Nederlands en Engels is, maar dat terzijde. Een ander woord dat ons taalgebruik de laatste weken is binnengewandeld, is zoomen. Dat is afkomstig van de applicatie Zoom die iedereen, dus wij ook, opeens gebruikt om in contact met elkaar te komen. Als KNHG hebben we maar een abonnement genomen om onze vergaderingen, overleggen en bijeenkomsten op afstand mogelijk te maken. En hoewel we veel horen over de negatieve economische gevolgen van deze coronacrisis, weet ik zeker dat er in Amerika nu in ieder geval een bedrijf is dat niet in de rode cijfers duikt dit jaar. Hoe het ook zij, dankzij deze applicatie (en de andere soortgelijke applicaties) kunnen we in deze bijzondere tijd elkaar niet alleen in groepsverband spreken en zien, maar ook blijven vergaderen, confereren en, zoals het KNHG-team eens per week doet, virtueel koffiedrinken om het teamgevoel te blijven houden.

Antia Wiersma geeft het stokje door aan Henk te Velde, voorzitter van het KNHG.

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear