27 mei 2020: KNHG voorjaarscongres

Op 27 mei aanstaande is het weer zover. Dan vindt het KNHG voorjaarscongres van 2020 plaats in het Nationaal Archief in Den Haag! Dit jaar is het thema aangedragen door Marjolijn ’t Hart en is geïnspireerd door de recente uitgave: De wereldgeschiedenis van Nederland. Het congres draagt daarom de titel: ‘Wereldburgers toen en nu’. Wij hopen natuurlijk van harte dat wij zoveel mogelijk van u mogen verwelkomen in het Nationaal Archief. Dus zet de datum alvast in uw agenda!

Wereldburgers toen en nu
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn discussies over wereldburgerschap van alle tijden. De geschiedenis staat bol van voorbeelden waarin mensen verschillende soorten burgerschap naast elkaar bezaten. Het nationale model, dat als hedendaagse norm wordt gezien, behoorde heel lang niet eens tot de opties. Laatmiddeleeuwse en vroegmoderne steden voorzagen in een kleurrijk palet van allerhande burgerschapsvormen, met ingezetenen, formele stadsburgers en groepen buitenlanders, die soms zelfs een eigen ‘natie’ binnen de stad vormden.

Vandaag de dag is het burgerschapsdebat weer helemaal terug op de agenda. Grote steden sluiten zich aan bij netwerken van global cities, UNESCO-werelderfgoed wordt geclaimd als ‘typisch’ nationaal bezit en ook in het onderwijs stuiten noties van wereldburgerschap op traditionele, nationale en canonieke zienswijzen. Met dit voorjaarscongres van 2020 wil het KNHG dit huidige debat over wereldburgerschap aanjagen en van historische context voorzien. Dat gebeurt aan de hand van drie thema’s: politiek burgerschap en citizenship light, erfgoed en identiteitslabels en wereldburgerschap in het onderwijs.

Locatie:               Nationaal Archief, Den Haag
Datum:                woensdag 27 mei 2020
Tijd:                      9:30 – 17:30 uur
Aanmelden via info@knhg.nl 

Programma
09.30 – 10.00 uur       ontvangst, registratie en koffie

10.00 – 10.30 uur       welkom en inleidende lezing – door dagvoorzitter Marjolein ’t Hart

10.30 – 12.00 uur       Burgerschap Light – gemodereerd door Marjolein ‘t Hart

12.00 – 13.00 uur       lunch

13.00 – 14.30 uur       Het nationale karakter van erfgoed – gemodereerd door Marens Engelhard

14.30 – 15.00 uur       theepauze

15.00 – 16.30 uur       Onderwijs en de historische wortels van wereldburgerschap – gemodereerd door Carla van Boxtel

16.30 – 16.45 uur       afsluiting door Wim Blockmans

16.45 – 17.30 uur       borrel

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear