2020 – Jubeljaar

In 2020 bestaat het KNHG 175 jaar en mag het 25 jaar het predicaat Koninklijk voeren. Tevens is het in 2020 vijftig jaar geleden dat het eerste BMGN in nieuwe vorm verscheen (nummer 85, zie Jonker en Dorsman p 110). Redenen genoeg om uitgebreid bij stil te staan en 2020 tot een jubeljaar uit te roepen.

Op 6 mei jongstleden heeft een aantal leden van de vereniging samen met een aantal teamleden gebrainstormd over deze jubilea. Uit deze brainstorm is een aantal ideeën voor activiteiten en evenementen voortgekomen die vervolgens besproken zijn in de bestuursvergadering KNHG (mei 2019) en de redactie BMGN (juni 2019).

De plannen voor het jubileum van het KNHG zijn kort samengevat als volgt:

Ed Jonker, een van de auteurs van Anderhalve eeuw geschiedenis en lid van de brainstormgroep, stelde dat het jubileumboek uit 1995 enigszins somber eindigt. Er is de laatste 25 jaar veel gebeurd en veel veranderd. De vereniging van 1995 lijkt niet meer op die van 2020.  We maken een aanvulling op het jubileumboek uit 1995 in de vorm van podcasts waarin we terugkijken op de laatste 25 jaar. Oud-voorzitters en overige bestuursleden, de voormalige directeuren van het bureau, oudere en jongere leden kunnen hiervoor geïnterviewd worden. Het wordt een betaalde opdracht voor jonge historici met ervaring in podcast maken. Een oproep volgt dit najaar.

We schrijven aan het begin van 2020 een prijsvraag uit over de toekomst van het KNHG/geschiedwetenschap in Nederland. De exacte vormgeving, waaronder procedure en vraagstelling, wordt dit najaar bepaald en gepubliceerd op deze site.

175 Jaar is een mijlpaal en vraagt om een feest. Een vrolijk samenzijn voor oudere en jongere leden, voor nieuwe leden en trouwe leden. We kiezen hiervoor een feestelijke locatie die voor een ieder goed bereikbaar is. Hou onze nieuwsbrief en website in de gaten voor meer informatie over dit evenement van het jaar.

Tot slot stellen wij voor de dialoog met de ‘’buitenwereld’’ in dit jubileumjaar actief te zoeken. Hierbij betrekken we ook de leden. Nadere informatie volgt via de website en de nieuwsbrief.

De plannen voor het jubileum van de BMGN – LCHR  zijn kort samengevat als volgt:

Vanaf 2020 wordt aan bepaalde artikelen in BMGN een actualiteitsparagraaf toegevoegd. Het team van BMGN en KNHG zal deze actualiteit vervolgens onder de aandacht brengen van het brede publiek via de website en sociale media, maar hiermee ook gericht de pers, beleidsmakers en het erfgoed- en  de onderwijsveld benaderen. Het KNHG zal een of meerdere instructievideo’s laten maken om niet alleen de auteurs van BMGN, maar alle geïnteresseerde historici te faciliteren bij het schrijven voor een breder publiek en bij het zinvol verbinden van historisch onderzoek met de actualiteit. Nummer 4-2020 wordt een speciaal jubileumnummer. De redactie en het redactiebureau werken momenteel hard aan de planning voor dit nummer. Zodra er meer bekend is, zullen wij dit bekendmaken via de website en de nieuwsbrief. Vanzelfsprekend wordt eind 2020 dit jubileumnummer feestelijk gepresenteerd.

© KNHG 2023 Website: Code Clear