Voorproefje van de nieuwe BMGN

Een voorproef van de omslag van BMGN – LCHR 134-4

Portret van Johan Melchior Kemper (1776-1824), rechtsgeleerde en staatsman, door David Pièrre Giottino Humbert de Superville, 1815. © Rijksmuseum Amsterdam, sk-a-656, http://hdl.handle.net/10934/rm0001.collect.6975.

Op dit negentiende-eeuwse schilderij ziet u de rechtsgeleerde en staatsman Johan Melchior Kemper (1776-1824). Kemper is afgebeeld in een zwart gewaad, met zijn linkerhand rustend op een wetboek. Op zijn borst draagt de staatsman versierselen van de benoeming tot Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, aan hem verleend in 1815. Dit schilderij vormt de omslag van BMGN LCHR 134:4 en is een van de illustraties bij het artikel van Dieter Bruneel en Leon Wessels. In hun bijdrage behandelen Bruneel en Wessels de debatten over het jachtrecht in de beginjaren van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Kemper, van 1817 tot 1824 lid van de Tweede Kamer, ontpopte zich tijdens deze debatten tot een van de voornaamste verdedigers van het moderne eigendomsconcept. 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear