Henk te Velde nieuwe voorzitter KNHG

Op 29 november 2019 is tijdens de algemene ledenvergadering van Het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) prof. dr. Henk te Velde (1959) gekozen als nieuwe voorzitter. Hij volgt prof. dr. Susan Legêne op, die de beroepsvereniging van historici de afgelopen acht jaar heeft geleid.

Henk te Velde
Te Velde is sinds 2005 hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij was eerder, van 2002-2010 bestuurslid van het KNHG en bekleedde toen de portefeuille congressen. Zijn meeste recente publicatie is ‘De taal van Geert Wilders en de parlementaire cultuur’, een hoofdstuk in het boek Wilders gewogen. 15 jaar reuring in de Nederlandse politiek onder redactie van Gerrit Voerman en Koen Vossen dat in 2019 verscheen.

Nieuwe bestuursleden
Naast Te Velde zijn ook drs. Dirk Alkemade (universiteit Leiden) en prof. dr. Inger Leemans (NL-LAB, Humanities Cluster KNAW) in het bestuur van het KNHG gekozen. Alkemade vertegenwoordigt Jong KNHG. Hij volgt dr. Pieter Slaman op in die hoedanigheid en neemt voor twee jaar zitting. Leemans volgt prof. dr. Beatrice de Graaf op die de afgelopen acht jaar bestuurslid was met als portefeuille congressen.

Over het KNHG
het KNHG is de beroepsvereniging van historici in Nederland. In die hoedanigheid speelt het KNHG een belangrijke rol in de professionalisering van de beroepsgroep. Het KNHG behartigt de belangen van de beroepsgroep door zich in te zetten voor beroepsontwikkeling & arbeidsmarktperspectieven, professionalisering en positionering van de historicus, het maatschappelijk belang van geschiedenis en toegankelijkheid van bronnen.

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear