Jaarcongres 29 november – De Vredesconferentie van Parijs (1919): Hoe verder na Versailles?

Locatie van het congres is de Maartenskerk Kerkplein 1, 3941 HV Doorn.
Vanaf station Driebergen-Zeist te bereiken met de bussen 50, 56 en 71, bushalte Centrum Doorn (zie voor actuele vertrektijden 9292.nl.

Het is dit jaar 100 jaar geleden dat de Vredesconferentie van Parijs plaatsvond. Deze conferentie heeft geleid tot het Verdrag van Versailles en tot andere verdragen met landen die zich, eind 1918, als ‘Centralen’ hebben overgegeven aan de geallieerden.

Er is een communis opinio dat de Eerste Wereldoorlog eindigde op 11 november 1918. In grote delen van Europa en Klein-Azië waren er toen en ook daarna nog diverse conflicten gaande. In haar column van 3 november 2018 in de NRC ‘Herdenk het doorgaande geweld van na 1918’ wordt dit door Beatrice de Graaf ook aangehaald. Door Churchill worden deze conflicten wel aangeduid als de ‘Wars of the Pygmies’.  Er zijn bronnen die aangeven dat hierbij nog ongeveer vier miljoen slachtoffers zijn gevallen. Om met Clemenceau te spreken: ‘Oorlog voeren is eenvoudiger dan vrede sluiten’.

Nederland is grotendeels ongeschonden uit de Eerste Wereldoorlog gekomenen was ook geen partij bij de Vredesconferentie van Parijs. Dat wil niet zeggen dat deze Vredesconferentie voor Nederland geen directe of indirecte gevolgen had of zelfs heeft. Zowel in de periode kort daarna, maar ook nu nog, zijn gevolgen merkbaar.

Ruwweg zou het onderwerp in drie perioden kunnen worden verdeeld, waarbij deze perioden ieder weer regionaal kunnen worden opgesplitst en gekeken kan worden naar de gevolgen voor Nederland.

  1. Het laatste deel van de Eerste Wereldoorlog, met name de gebeurtenissen die van belang zijn voor het einde ervan en de voorbereidingen van de Conferentie. Regio’s: De Atlantische Oceaan, West-Europa, Midden- en Oost-Europa, Rusland, het Ottomaanse Rijk en het Arabisch Schiereiland. De vorming van Tsjechoslowakije, Polen en het Koninkrijk der Serven, Kroaten en Slovenen (vanaf 1929: Joegoslavië)
  2. De Conferentie zelf. Overeenkomsten en verschillen met de Conferentie van Wenen. De persoonlijke verhoudingen tussen de hoofdrolspelers, hun vrijheid van handelen met betrekking tot hun ‘thuisfront’, De rol van Woodrow Wilsons’ Veertien Puntenplan. De symbolische data (opening, ondertekening van ‘Versailles’), Italiaanse en Griekse acties in Turkije, de overige verdragen, met name Trianon en Sèvres.
  3. De periode na de Conferentie, vooral na 28 juni: de Pools-Russische oorlog, start van de Volkenbond, de Turks-Griekse oorlog en de er op volgende volksverhuizing na de Vrede van Lausanne. En de Armeense kwestie?

Het jaarcongres wordt op 29 november 2019 georganiseerd op een nog nader te bepalen locatie. De inhoudelijke organisatie is in handen van Ruurd Casparie (KNHG lid dat onderwerp heeft voorgesteld), Beatrice de Graaf (bestuurslid Congressen KNHG, hoogleraar te Utrecht en expert op dit onderwerp) en Antia Wiersma (directeur KNHG). Het bureau van het KNHG ondersteunt de organisatie logistiek en administratief.

De kosten
De deelnamekosten: KNHG-leden €15, Niet-leden €25, Studenten (geen KNHG-lid) €5, Studentleden KNHG en Jong KNHG-leden Gratis!

ACTIE: Word nú lid van het KNHG per 1 januari 2020 en neem voor het ledentarief deel aan het Najaarscongres 2019!

Meld je aan via het AANMELDFORMULIER.

——-

Het programma van het congres is als volgt:

9.30 uur     inloop en registratie

10.00 uur   welkom door dagvoorzitter (Beatrice de Graaf)

10.15 uur    End of WWI and the peace Treaty of Paris: the Great Illusion (Eckart Conze)

10.45 uur    International and Domestic Politics in the Netherlands. Rousing Speeches and Political Agitation in the Aftermath of the War (Henk te Velde)

11.15 uur     Reacties sprekers op elkaar olv dagvoorzitter

11.40 uur    vragen uit de zaal

12.00 uur   toelichting op tentoonstelling door Cornelis van der Bas (Huis Doorn)

12.15 uur     ALV KNHG; voor niet-leden bezoek aan Huis Doorn (moet groepsgewijs en beperkt ruimte)

13.00 uur    lunch

13.30 uur    bezoek aan tentoonstelling Huis Doorn voor KNHG-leden

14.15 uur     workshops over deelonderwerpen:

  • Karin van Leeuwen, Arthur Eyffinger & Vincent Bijman – Versailles en het internationaal recht
  • Stefano Lissi, Thomas Rayner, Samuël Kruizinga & Jacco Pekelder – Versailles and the Resurgence of the German Question
  • Beatrice de Graaf, Ruurd Casparie & Frank Bethlehem – De Eerste Wereldoorlog die niet ophield. Oorlog, conflict en conflictbeheersing na 1918
  • Cornelis van der Bas – Fokker en Wilhelm II. Van onderzoek naar tentoonstelling

15.45  uur afsluitende column (door Ruurd Casparie) met aansluitend borrel

16.00 uur    borrel

17.30 uur     einde 

 

© KNHG 2019 Website: Code Clear