Themanummer BMGN – Low Countries Historical ‘The Dutch Empire and Europe. Demands and Opportunities’

Eind september verschijnt het derde nummer van BMGN – Low Countries Historical Review. Het themanummer ‘The Dutch Empire and Europe. Demands and Opportunities’, samengesteld door gastredacteur Bernhard C. Schär, handelt over de interacties tussen Nederlands-Indië en diverse Europese landen tijdens de negentiende en de vroege twintigste eeuw. De Nederlandse kolonie in Zuidoost-Azië was immers nooit een ‘zaak’ van Nederlanders alleen. De wetenschappelijke, literaire, commerciële en militaire activiteiten in koloniaal Indonesië boden ook Zwitsers, Duitsers, Oostenrijkers en Fransen de mogelijkheid om carrière te maken, fortuin te vergaren of een reputatie op te bouwen. De illustraties op het omslag van deze BMGN leggen deze geschiedenissen bloot. Op het voorplat ziet u de negentiende-eeuwse villa ‘Patumbah’ in Zürich, vernoemd naar de plantage op Sumatra van de oorspronkelijke Zwitserse eigenaar. Op het achterplat treft u een postkaart aan van het Nederlandse stadje Harderwijk uit 1902, waar de rekruteringscentrum van het Koninklijk Nederlands-Indische leger gestationeerd was. Een Zwitserse huurling zond deze postkaart naar Zürich, en vroeg zijn familieleden om hem postkaarten terug te sturen van de Zwitserse bergen. Deze soms gewelddadige interacties tussen niet-Nederlandse Europeanen, koloniaal Indonesië en haar inwoners, zo tonen de artikelen van onder meer Caroline Drieënhuizen, Philipp Krauer en Mikko Toivanen, wijzen erop dat deze interacties met Nederlands-Indië ook in Europese landen, zoals Zwitserland, die geen kolonies bezaten een koloniale mentaliteit en cultuur tot stand brachten.

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear