De Volkskrant-IISG scriptieprijs en de Vrienden van De Witt scriptieprijs: Doe mee!

De Volkskrant en het IISG gaan ook dit jaar weer op zoek naar excellente scripties over een historisch onderwerp. Ook studenten van andere studies dan geschiedenis, zijn van harte uitgenodigd mee te dingen naar de prijs. Het IISG stelt € 1.500 beschikbaar  voor de winnende scriptie.De Volkskrant plaatst een interview met de winnaar.

De prijsuitreiking is op woensdag 11 december 2019.

Vereisten
In aanmerking komen MA-scripties over een nationaal of internationaal historisch onderwerp die tussen 9 september 2018 en 8 september 2019 zijn geschreven en beoordeeld aan een Nederlandse universiteit. Bij de beoordeling let de jury op scripties die een duidelijk vernieuwend zijn. Denk aan een nieuw onderwerp of aan een vernieuwende aanpak van een al vaker onderzocht onderwerp.

Praktische eisen

  • De scriptie dient in een digitale en in twee papieren (geprinte)  versies te worden ingestuurd
  • De uiterste inleverdatum is 8 september 2019
  • De scriptie dient vergezeld te gaan van een beknopte aanbeveling van de begeleidende docent. Deze kan zowel digitaal als op papier worden aangeleverd.
  • De scriptie mag in het Nederlands of Engels geschreven zijn
  • Op de scriptie moeten de contactgegevens (naam, postadres, emailadres en telefoonnummer) van de student en de docent duidelijk worden vermeld

De twee papieren versies kunnen gestuurd worden naar:
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
T.a.v. Jacqueline Rutte
Postbus 2169
1000 CD Amsterdam

De digitale versie kan gemaild worden naar: jacqueline.rutte@bb.huc.knaw.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Machteld Maris, machteld.maris@bb.huc.knaw.nl, tel. 020-6685866

Vrienden van De Witt scriptieprijs

Voor de zesde keer reikt de historische vereniging Vrienden van De Witt een prijs uit voor de beste universitaire geschiedenisscriptie die betrekking heeft op de Republiek der Nederlanden in de zeventiende eeuw. Dit jaar gebeurt dat samen met Uitgeverij Verloren te Hilversum en Elsevier Weekblad. De prijs heeft als doel historisch onderzoek naar dit belangrijke tijdvak te stimuleren.

De deadline voor inzending is verlengd tot 30 september 2019. Studenten die willen meedingen naar deze prijs mailen hun afgeronde scriptie naar scriptieprijs@vriendenvandewitt.nl (in Word of als pdf). Zowel bachelor- als masterscripties, in het Nederlands en in het Engels, komen in aanmerking. Ze mogen niet ouder zijn dan drie jaar en kunnen slechts één keer worden ingediend.

De prijs voor de beste masterscriptie bestaat uit een oorkonde, een bedrag van € 1.500,–, een boekenpakket van Elsevier Weekblad inclusief jaarabonnement én een jaar lidmaatschap Vrienden van De Witt. Voor de beste bachelorscriptie geldt een aanmoedigingsprijs van € 200,–.

Een samenvatting van de winnende scriptie wordt gepubliceerd in Elsevier Weekblad en op de websites van Uitgeverij Verloren, Elsevier Weekblad en Vrienden van De Witt. De overige genomineerde scripties ontvangen het boekenpakket. De feestelijke prijsuitreiking zal plaatsvinden op zaterdag 25 januari 2020.

Meer informatie.

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear