Historici onder vluchtelingen 2019

Recent kwam in het nieuws dat het NWO Programma ‘Vluchtelingen in de Wetenschap’ vervolg en een nieuwe naam krijgt. Met het programma Hestia – Impuls voor Vluchtelingen in de Wetenschap maakt NWO financiering mogelijk van een aanstelling voor academici die uit hun vaderland gevlucht zijn en in Nederland hun wetenschappelijke carrière willen voortzetten. Een mooi initiatief voor gevluchte academici. Dat bracht het KNHG (Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap) op de gedachte om te kijken of wij als beroepsvereniging iets kunnen doen voor historici onder vluchtelingen/asielzoekers.

Ieder jaar organiseert het KNHG in het voor- en in het najaar een congres voor historici. Als beroepsvereniging willen een aantal vluchtelingen uitnodigen om deel te nemen aan onze congressen. Met als doel hen kennis te laten maken met historici in Nederland en op die manier hun netwerk kunnen opbouwen. Daarnaast kunnen zij op deze manier wellicht hun Nederlands verrijken. En, op het meest basale niveau, om hen uit de ‘vluchtelingensfeer’ te laten komen en in een professionele omgeving te brengen die hen aanspreekt op hun achtergrond als historicus. Op onze oproep die we uitdeden tijdens het jaarcongres 2018, hebben twee mensen gereageerd.

De planning van congressen voor het komende jaar is als volgt:

  • 22-24 augustus Historicidagen 2019, georganiseerd in Groningen, over Inclusieve Geschiedenis.
  • 29 november, KNHG jaarcongres 2019 ‘De Vredesconferentie van Parijs (1919): Versailles en verder…’

Over het algemeen zijn de congressen Nederlandstalig, maar is het mogelijk om (een aantal) lezingen, debatten of panels in het Engels te houden. Wanneer de reiskosten een probleem zijn, bestaat de mogelijkheid tot een bijdrage in de kosten.

Kent u iemand die in aanmerking komt voor een uitnodiging? Wilt u deze persoon/personen dan attenderen op onze organisatie en de mogelijkheid tot deelname aan onze congressen. Het enige dat wij verwachten is een korte motivatiebrief of e-mail van de gevluchte historicus in kwestie waarin hij of zij uitlegt waarom deelname aan een van onze congressen belangrijk is.

Contactgegevens:

W   knhg.nl
T    020-2246815
E    info@knhg.nl

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear