Nacht van de Geschiedenis 26 oktober – korting voor KNHG-leden

Ook dit jaar wordt Maand van de Geschiedenis traditioneel afgesloten op de laatste zaterdag van de maand oktober met de Nacht van de Geschiedenis in het Rijksmuseum. In 2019 vindt de Nacht van de Geschiedenis plaats op 26 oktober. Tijdens de Nacht wordt gedebatteerd, geïnterviewd, gesproken, voorgedragen en gedanst, maar altijd met een historische insteek. Het KNHG is organiserend partner van de Nacht van de Geschiedenis.

Aanbod voor KNHG-leden
Leden van het KNHG kunnen met extra korting naar de Nacht (kies voor optie partners Nacht) én krijgen op vertoon van hun lidmaatschapskaart een gratis drankje.

Thema
Elk jaar hebben Maand en Nacht een ander thema. Voor het thema Zij/Hij van 2019 is niet alleen gekozen omdat het dit jaar 100 jaar geleden is dat het vrouwenkiesrecht is ingevoerd. Dit thema is ook ingegeven door de actualiteit. Wereldwijde bewegingen als #MeToo en HeforShe vragen aandacht voor genderverschillen en de rol van vrouwen in de hedendaagse samenleving als ook in het verleden. En ook in eigen land spelen bewegingen als De Bovengrondse en het initiatief Fsite een rol in het op de kaart zetten van de betekenis van vrouwen in onze geschiedenis. Tegelijkertijd is er veel aandacht voor mannelijkheid en de veranderende patronen binnen het man-zijn.

Programma
In het programma zijn een aantal inhoudelijke lijnen te herkennen. Binnen die lijnen zullen, evenals vorig jaar, verschillende vormen van overdracht worden gehanteerd. Van presentaties op zaal waarbij de interactie met de museumobjecten centraal staat tot debatten met het publiek, van het gebruik van muziekfragmenten en historische en actuele beelden tot vraaggesprekken en interviews. De organiserende partners hebben de volgende vier hoofdlijnen voor de programmering vastgesteld:

Vrouwelijkheid en mannelijkheid: Wat hielden vrouwelijkheid en mannelijkheid in? Wat betekende dit voor machthebbers en de ‘vrouwen van’? Wat werd als een echte vrouw gezien? En wat was een foute man? Hoe zijn de rollen van mannen en vrouwen door de loop van de geschiedenis veranderd? Deze en andere vragen komen in dit onderdeel aan de orde.

Genderbenders: Door de geschiedenis heen zijn er altijd mensen geweest die zich buiten de gebaande paden begaven en dus niet in de hokjes van man of vrouw zoals gedefinieerd in hun tijd pasten. Dat kunnen vrouwen zijn die zich een mannenrol aanmaten in vroegere tijden, vrouwen die de wapens opnamen maar ook de geschiedenis van transpersonen valt hier onder.

What women want: Vrouwen hebben altijd ongeveer de helft van de wereldbevolking uitgemaakt. Desondanks gaat lang niet de helft van de geschiedenis over vrouwen. In deze lijn kijken we naar hoe bijvoorbeeld het recht om te kiezen, studeren, werken én lief te hebben wie zij zelf wilden tot stand kwamen en welke obstakels (van zowel mannen als vrouwen) geslecht moesten worden.

Zij/Hij in de kunst: De essayist van de Maand van de Geschiedenis treedt jaarlijks als spreker op tijdens de Nacht. Het essay is dit jaar een briefwisseling tussen moeder en dochter waarin Alma en Marita Matthijsen de verhoudingen tussen de seksen onderzoeken in de geschiedenis én in het heden. Ook Huis deBuren presenteert dit jaar weer jong literair talent dat geïnspireerd door het thema en bekende en minder bekende objecten uit de collectie van het Rijksmuseum korte voordrachten op zaal zal houden.

Daarnaast zijn er jaarlijks vaste onderdelen van de Maand die op de Nacht plaatsvinden zoals de Verkiezing van het Archiefstuk van het Jaar.

Aanbod voor KNHG-leden
Leden van het KNHG kunnen met extra korting naar de Nacht (kies voor optie partners Nacht) én krijgen op vertoon van hun lidmaatschapskaart een gratis drankje tijdens de Nacht.

Partners
De Nacht van de Geschiedenis wordt door vaste partners genorganiseerd:

Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap
Het KNHG is de beroepsvereniging voor alle professionele historici in Nederland en heeft als slogan ‘Samenwerken voor geschiedenis’. Als beroepsvereniging is het KNHG overtuigd van het maat-schappelijk belang van historische kennis en het uitdragen daarvan naar verschillende groepen. De Nacht is bij uitstek het moment voor het verspreiden van historische kennis onder verwijzing naar maatschappelijke relevantie van deze kennis.

Rijksmuseum
Als nationaal instituut biedt het Rijksmuseum een representatief overzicht van de Nederlandse kunst en geschiedenis vanaf de Middeleeuwen en belangrijke aspecten van Europese en Aziatische kunst. Het Rijksmuseum heeft als missie kunst en geschiedenis betekenis te geven voor een breed samen-gesteld, (inter)nationaal publiek. Daartoe bewaart, beheert, conserveert, restaureert, onderzoekt, bewerkt, verzamelt, publiceert en presenteert voorwerpen van kunst en geschiedenis, in en buiten het eigen gebouw.

Huygens ING
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur. Wij willen dat bereiken door middel van inspirerend onderzoek en het maken van innovatieve tools om oude, bronnen te ontsluiten, te begrijpen en te analyseren. De centrale vraag hierbij luidt: Hoe Nederland zich heeft ontwikkeld tot het land van nu. Onze antwoorden komen in de vorm van monografieën en artikelen, tekstedities, bronnenpublicaties, databases en websites. Ook experimenteren we met nieuwe disseminatievormen als apps en serious games.

Huis deBuren
Huis deBuren is een Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat. Huis deBuren wil de culturele en maatschappelijke samenwerking en uitwisseling bevorderen tussen Vlaanderen en Nederland door te presenteren, te produceren, te inspireren en te verbinden. Als huis van cultuur en debat biedt het een uitgebreid programma met jaarlijks 150 publieksactiviteiten en diverse culturele producties en projecten. deBuren bestrijkt vele genres en is actief in het eigen huis te Brussel, in de rest van Vlaanderen, in Nederland en in derde landen.

Black Achievement Month
De Black Achievement Month wordt in oktober voor de vierde maal georganiseerd. Het is een erkenning van de vele kwaliteiten die er in de zwarte gemeenschap te vinden zijn. De rijkdom aan talenten en expertise rechtvaardigt dit initiatief en is tevens een ode aan diversiteit en nieuw burgerschap. Op deze wijze wordt ook bijgedragen aan een evenwichtige beeldvorming van personen met Afrikaanse roots. Een beeldvorming die te vaak is bepaald door dat wat in de slavernij en koloniale tijd over personen van Afrikaanse afkomst is gezegd en geschreven.

Houdt de website in de gaten voor meer informatie over De Nacht.

 

 

 

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear