Oproep tot bijdragen KNHG jaarcongres 2019 ‘De Vredesconferentie van Parijs (1919): Hoe verder na Versailles?

Het is dit jaar 100 jaar geleden dat de Vredesconferentie van Parijs plaatsvond. Deze conferentie heeft geleid tot het Verdrag van Versailles en tot andere verdragen met landen die zich, eind 1918, als ‘Centralen’ hebben overgegeven aan de geallieerden. Er is een communis opinio dat de Eerste Wereldoorlog eindigde op 11 november 1918. In grote delen van Europa en Klein-Azië waren er toen en ook daarna nog diverse conflicten gaande. Door Churchill worden deze conflicten wel aangeduid als de ‘Wars of the Pygmies’. Er zijn bronnen die aangeven dat hierbij nog ongeveer vier miljoen slachtoffers zijn gevallen. Om met Clemenceau te spreken: ‘Oorlog voeren is eenvoudiger dan vrede sluiten’. Nederland is grotendeels ongeschonden uit de Eerste Wereldoorlog gekomenen en was dan ook geen partij bij de Vredesconferentie van Parijs. Dat wil niet zeggen dat deze Vredesconferentie voor Nederland geen directe of indirecte gevolgen had of zelfs heeft.

Op 29 november aanstaande tijdens het jaarcongres van het KNHG besteden we aandacht aan de Vredesconferentie van Parijs en de gevolgen daarvan. Locatie van het congres is de Maartenskerk te Doorn.

De kosten
De deelnamekosten: KNHG-leden €15, Niet-leden €25, Studenten (geen KNHG-lid) €10, Studentleden KNHG en Jong KNHG-leden Gratis!

ACTIE: Word nú lid van het KNHG per 1 januari 2020 en neem voor het ledentarief deel aan het Najaarscongres 2019!

Meld je aan via het AANMELDFORMULIER.

———————

Het programma van het congres is als volgt:

9.30 uur     inloop en registratie

10.00 uur   welkom door dagvoorzitter (Beatrice de Graaf)

10.15 uur    End of WWI and the peace Treaty of Paris: the Great Illusion (Eckart Conze)

10.45 uur    International and Domestic Politics in the Netherlands. Rousing Speeches and Political Agitation in the Aftermath of the War (Henk te Velde)

11.15 uur     Reacties sprekers op elkaar olv dagvoorzitter

11.40 uur    vragen uit de zaal

12.00 uur    ALV KNHG; voor niet-leden bezoek aan Huis Doorn (moet groepsgewijs en beperkt ruimte)

13.00 uur    lunch

14.00 uur    pitches van Clio Stipendium winnaars

14.30 uur    workshops over deelonderwerpen

16.00 uur    afsluitende column (door Ruurd Casparie) met aansluitend borrel

17.30 uur    einde

Het ochtenddeel zal in het Engels zijn. Het middagdeel is in het Nederlands.

Middagdeel: workshops

Voor het middagdeel roepen we historici op voorstellen in te dienen voor de workshops. Het doel van deze workshops is een levendige discussie over deelonderwerpen gerelateerd aan de (lange nawerking van de) Vredesconferentie van Parijs. Enkele, niet uitputtende, onderwerpen die tijdens de workshops aan de orde kunnen komen zijn:

 • De Russische Revolutie(s) van 1917 en het Verdrag van Brest-Litovsk;
 • Het Duitse offensief voorjaar 1918 en het doodlopen hiervan;
 • De strijd in het Midden-Oosten, het Sykes-Picot verdrag, de Balfour Declaratie en andere afspraken met en over Arabische leiders in die tijd;
 • De vorming en erkenning van Polen, Tsjecho-Slowakije en het Koninkrijk van Serven, Kroaten en Slovenen (vanaf 1929: Joegoslavië);
 • De keuze van Parijs als plaats van de Conferentie en de voorbereidingen van de Vredesconferentie van Parijs (voornamelijk in Londen);
 • Vergelijking Congres van Wenen met de Vredesconferentie van Parijs;
 • Ambities van de hoofdrolspelers en hun spanningen onderling en met hun respectievelijke ‘thuisfronten’: Woodrow Wilson, George Clemenceau, David Lloyd George en Victor Emanuel Orlando (zo nodig Japan erbij te voegen);
 • Uitsluiting van de ‘overwonnenen’ bij de onderhandelingen;
 • De ontwikkeling van ‘democratieën’ na het Verdrag van Lausanne met Turkije (1923);
 • Het Midden-Oosten in huidige vorm;
 • Polen en Hongarije als huidige EU-partners;
 • De naweeën van het uiteenvallen van Joegoslavië, met Srebrenica als dieptepunt;
 • Rusland en de verhouding tot de buren;
 • Het Turkije van Atatürk en wat daarvan nog rest;
 • De Armeense genocide.

Het idee van deze workshops is dat een spreker in 10 minuten het onderwerp neerzet waarna een ‘tegenspreker’ hier kort op reageert (in 5 minuten) met aansluitend een discussie tussen de deelnemers aan de betreffende workshop én de sprekers. Dit deel zal gefaciliteerd worden door jonge historici.

Oproep

Wij roepen historici op om in tweetallen voorstellen in te dienen met daarbij een voorstel voor een jonge historicus als moderator van de discussie. In het voorstel staat het onderwerp kort beschreven (max. 200 woorden), evenals de stellingen van de spreker en ‘tegenspreker’.
Voorstellen voor workshoponderwerpen, sprekers, ‘tegensprekers’ en moderatoren kunnen worden ingediend tot en met 30 september 2019 via info@knhg.nl

Documenten

© KNHG 2019 Website: Code Clear