Call for pitches ‘Vlootschouw’ van het maritieme verleden van de Lage Landen

Op zaterdag 18 januari 2020 zal de eerste ‘Vlootschouw’ van het maritieme verleden van de Lage Landen plaatsvinden in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.

Het doel van de Vlootschouw is een ontmoetingsplek te zijn voor iedereen die voeling heeft met het maritieme verleden van Nederland en België. Kortom, professionals, studenten en liefhebbers uit alle mogelijke maritiem-historische disciplines kunnen er terecht om kennis uit te wisselen en plannen te bespreken voor gezamenlijke projecten, aanvragen of activiteiten. Bovendien beoogt de Vlootschouw uit te groeien tot een tweejaarlijks terugkerend evenement.

De eerste editie van de Vlootschouw wordt georganiseerd door het Comité Vlootschouw van de Lage Landen, bestaande uit Michiel van Groesen (Universiteit Leiden), Jeroen van der Vliet (Het Scheepvaartmuseum Amsterdam), Annette de Wit (Maritiem Museum Rotterdam), Hein Klemann (Erasmus Universiteit Rotterdam), Jelle van Lottum (Huygens ING – KNAW), Kristof Loockx (Universiteit Antwerpen) en Karel Davids (Vrije Universiteit Amsterdam), met ondersteuning van Marja de Keuning (Huygens ING – KNAW/Maritiem Portal).

Het congresprogramma biedt naast plenaire lezingen veel ruimte voor zogenaamde pitches. Deze zullen bestaan uit korte presentaties met aandacht voor actuele maritiem-historische projecten. We hanteren geen strikte definitie van het begrip ‘project’: dit kan variëren van een scriptieonderzoek, een restauratieproject, een tentoonstelling, een archeologische opgraving tot een net opgeleverde website of een database in wording. Masterstudenten zijn eveneens van harte welkom om een voorstel in te dienen. De enige voorwaarde is dat het project een link heeft met het maritieme verleden van de Lage Landen, van prehistorie tot heden.

  • Voorstellen voor pitches bevatten maximaal 150-250 woorden.
  • De voertaal is Nederlands.
  • Indienen van voorstellen kan tot 25 september 2019 bij Marja de Keuning: Marja.de.keuning@huygens.knaw.nl (NB u ontvangt altijd een bevestiging van ontvangst)
  • Pitches duren maximaal 5 minuten (+ enkele minuten voor vragen).
  • Pitches worden begeleid door twee PowerPoint slides.
  • We nodigen u ook uit om een poster te maken, waarbij in de pauze verder over de pitch kan worden gediscussieerd (A2 formaat: 42 x 59 cm). Het tonen van een poster zonder pitch is eveneens mogelijk zolang de poster uitdaagt tot een gedachtewisseling tussen de maker en de deelnemers.

Het organisatiecomité nodigt u van harte uit om een voorstel in te sturen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marja de Keuning. Rond 15 oktober 2019 neemt het organisatiecomité contact op met de inzenders. Deelnemers aan de Vlootschouw betalen 25 euro.

U wordt vriendelijk verzocht deze uitnodiging verder te verspreiden binnen uw organisatie of door te sturen naar geïnteresseerden.

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear