KNHG uit zorgen over advies Commissie Van Rijn

Eind juni heeft de Commissie Van Rijn haar rapport Wissels Om aangeboden aan Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In dit rapport wordt voorgesteld € 250 miljoen van het budget voor wetenschap te verschuiven naar bètastudies in het algemeen en technische universiteiten in het bijzonder. Minister Van Engelshoven heeft aangekondigd dit advies over te nemen. Op 1 juli vindt er een zogenoemd Notaoverleg plaats tussen de vaste kamercommissie OCW en de minister. Hiertoe heeft het KNHG een brief opgesteld waarin het zijn grote zorgen uit over deze voorgenomen verschuiving en dus bezuiniging op alfa- en gammastudies. Deze brief is verzonden naar de vaste kamercommissie. In deze brief pleit het KNHG voor een investering in wetenschap in plaats van een verschuiving van en dus bezuiniging op het budget.

 

Documenten

© KNHG 2019 Website: Code Clear