NWO Programma ‘Vluchtelingen in de Wetenschap’ krijgt vervolg en een nieuwe naam

Het pilotprogramma ‘Vluchtelingen in de Wetenschap’ dat in 2018 voor het eerst plaatsvond krijgt in 2019 en in 2020 een vervolg onder de naam Hestia – Impuls voor Vluchtelingen in de Wetenschap. Op 4 juni zal NWO de nieuwe call voor 2019 openen.

Met het programma Hestia – Impuls voor Vluchtelingen in de Wetenschap maakt NWO financiering mogelijk van een aanstelling voor academici die uit hun vaderland gevlucht zijn en in Nederland hun wetenschappelijke carrière willen voortzetten. Ze moeten op datum van indiening een masterdiploma hebben of reeds gepromoveerd zijn en daarnaast in het bezit zijn van een vluchtelingenstatus in Nederland. De pilot is ontwikkeld in samenspraak met De Jonge Akademie, de KNAW en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF.

Interesseformulier voor kandidaten en projectleiders

Net als in de eerste ronde zullen kandidaten hun interesse voor de call bekend kunnen maken door een interesseformulier in te vullen. Deze gegevens worden dan gedeeld met de instellingen en geïnteresseerden in de call om te kunnen zoeken naar geschikte kandidaten voor lopende onderzoeksprojecten of projectleiders. Geïnteresseerde projectleiders met een lopend NWO- of ZonMw project kunnen hun project op de NWO-website adverteren, zodat vluchtelingen zelf ook gericht op zoek kunnen naar een passend project.

Nu ook aanstelling 18 maanden mogelijk

Ten opzichte van de ronde in 2018, zijn op basis van een uitgevoerde evaluatie een paar wijzigingen aangebracht in de call van 2019. Een van deze wijzigingen is dat het nu ook mogelijk is aanstellingen van 18 maanden aan te vragen. In het geval er deeltijd wordt gewerkt is het mogelijk de aanstelling over een periode van 24 maanden uit te smeren. De overige aanpassingen zullen in de nieuwe call bekend gemaakt worden.


3 juli: informatiebijeenkomst

Op 3 juli organiseren De Jonge Akademie, de KNAW, het UAF en NWO een informatiebijeenkomst in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). Tijdens deze bijeenkomst wordt meer informatie gegeven over de call. Ook kunnen kandidaten dan in gesprek gaan met medewerkers van NWO, laureaten en projectleiders van de vorige ronde en vertegenwoordigers van de instellingen. Geïnteresseerde projectleiders zijn uiteraard ook van harte welkom. De bijeenkomst start vanaf 14.00 tot 17.00 (inloop vanaf 13.30 uur).


Indienen mogelijk vanaf 4 juni, deadline op 10 september

Zoals in de eerste ronde moet de aanvraag ingediend worden door een projectleider van een lopend onderzoeksproject dat reeds gefinancierd wordt door NWO of ZonMw. Met de aanvraag kan de projectleider extra financiering vragen voor een aanstelling van 18 maanden van een junior of senior onderzoeker met een aantoonbare vluchtelingenstatus. In totaal is een budget van 980.000 euro beschikbaar voor deze nieuwe ronde. Het maximaal aan te vragen budget per aanvraag is 140.000 euro. Indien maximaal wordt aangevraagd kunnen er naar schatting tussen de 7 en 10 aanvragen worden gehonoreerd.


Vragen?

U kunt uw vragen over het programma mailen naar hestia@nwo.nl.

Bron: NWO

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear