Een voorproef van de omslag van BMGN 134-2

Periode
Middeleeuwen

Deze vijftiende-eeuwse miniatuur, ‘La Turie de Paris’, verbeeldt de opstand van de Cabochiens te Parijs in 1413. U ziet plunderende en moordende rebellen die zelfs een zwangere vrouw in de buik steken. Deze miniatuur is een van de illustraties bij het artikel van Minne De Boodt. Zij laat zien hoe verhalen over opstanden in het veertiende-eeuwse Brabant niet alleen de bestaande machtsverhoudingen bevestigden, maar ook als politieke instrumenten werden gezien die gericht waren op beleidsverandering. De Boodt noemt deze teksten ‘een spiegel waarin de bestuurlijke elites de risico’s van hun beleid zagen opdoemen’.​​ Deze illustratie wijst erop dat niet alleen teksten maar ook afbeeldingen in deze periode het gewelddadige karakter van de opstandelingen benadrukten.

‘La Turie de Paris’, in: Martial d’Auvergne, Les Vigiles de Charles VII, c. 1475-1500 (Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 5054, f. 8v, Parijs).

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear