Jubileum 2020

In 2020 viert het KNHG feest. Dan bestaat de vereniging 175 jaar, het Historisch Genootschap werd immers in 1845 opgericht. Ook het tijdschrift BMGN-Low Countries Historical Review, dat door het KNHG wordt uitgegeven, viert een feestje. Het bestaat in zijn huidige vorm sinds 1970 en bereikt daarmee de respectabele leeftijd van 50 jaar.

Een kleine werkgroep van enthousiaste leden, een redactielid van het tijdschrift en bureaumedewerkers is gevormd. Zij gaan zich buigen over de invulling van de viering van het jubileum in 2020. De werkgroep komt op 6 mei voor de eerste keer bij een en bestaat uit:

  • Karin van Leeuwen (lid KNHG);
  • Ed Jonker (lid KNHG);
  • Pieter Huistra (lid KNHG);
  • Tom Scheepstra (lid Jong KNHG);
  • Inger Leemans (redactielid BMGN-LCHR)

Namens het bureau zullen Caroline van Vliet (ledenadministratie), Hadewijch Zwart (Communicatie), Tessa Lobbes (managing editor BMGN-LCHR) en Antia Wiersma (directeur) betrokken zijn. Zij worden ondersteund door Melle van Dammen die stage loopt bij het KNHG. Op de website zal een speciale rubriek voor het jubileum worden aangemaakt waarin geregeld nieuws over het jubileum zal worden geplaatst. Heeft u een goed idee? Of wilt u betrokken raken bij de organisatie van het jubileum, neemt u dan contact op met Antia Wiersma.

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear