Geen voorjaarscongres maar wel Jaarcongres 2019

De oproep om met voorstellen voor een onderwerp voor het voorjaarscongres 2019, die eind vorig en begin dit jaar onder de leden is verspreid, heeft een mooi onderwerp opgeleverd. Het voorstel van Ruurd Casparie om aandacht te besteden aan de vredesconferentie van Parijs en de vrede van Versailles die honderd jaar geleden werd gesloten, is door het bestuur gekozen als congresonderwerp. De voorlopige titel van het congres luidt De Vredesconferentie van Parijs (1919): Versailles en verder…

Helaas bleek het niet mogelijk om dit congres nog in het voorjaar te organiseren. Daarom heeft het bestuur besloten dat in 2019 het voorjaarscongres vervalt en De Vredesconferentie van Parijs (1919) onderwerp van het jaarcongres 2019 wordt. De datum voor dit jaarcongres is vastgesteld op 29 november 2019. Op die datum wordt ook de jaarlijkse algemene ledenvergadering georganiseerd.

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear