Even voorstellen… Celeste Coster

Hoi! Mijn naam is Celeste Coster en ik ben 24 jaar oud. In 2013 heb ik een sprong in het diepe gewaagd door na het behalen van mijn havo diploma te beginnen met de studie Leraar geschiedenis aan de Hogeschool van Amsterdam. Alhoewel ik in het begin niet zeker wist of ik de juiste studiekeuze had gemaakt, is het resultaat verrassend. Ik heb enorm veel plezier in het lesgeven en mijn missie is het verleden op een leuke en betekenisvolle manier over te brengen. 

Omdat ik nog plezier had in het studeren, hunkerde naar meer diepgang wat betreft geschiedenis en ik een eerstegraads docentenbevoegdheid ambieerde, heb ik vorig jaar de premaster geschiedenis gevolgd aan de Vrije Universiteit. Voor mijn scriptie mocht ik mij aansluiten bij het promotieonderzoek van Marieke Oprel. Mijn onderzoek richtte zich op de grote groep Duitse joden die slachtoffer werd van het Koninklijk Besluit Vijandelijk Vermogen.

Na de premaster succesvol te hebben afgerond, ben ik dit collegejaar begonnen met de tweejarige educatieve master geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Wegens vrijstellingen loop ik momenteel stage bij de lesmethode Geschiedeniswerkplaats van Noordhoff Uitgevers in Groningen. Hier kom ik in aanraking met alle facetten van het uitgeven. Tot nu toe heb ik het erg naar mijn zin!

De reden dat ik mij in oktober vorig jaar bij de Jong KNHG’ers heb aangesloten is dat ik een brug wil slaan tussen (jonge) geschiedenisdocenten en ‘de rest’ van de beroepsgroep. Ik denk dat er nog wel winst te behalen valt om de kloof tussen de ‘academische wereld’ en de wereld van geschiedenisdocenten te verkleinen. Maar wat is zinvol? Waar hebben geschiedenisdocenten behoefte aan? En waar kan de academische wereld wat van leren? Samen met Jong KNHG hoop ik stapje voor stapje antwoord te vinden op deze vragen. 

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear