Kennismaken met uw toekomstige reisgenoten – een interview met de gezichten achter ToenToer

Kennismaken met uw toekomstige reisgenoten – een interview met de gezichten achter ToenToer

Hun bedrijfsnaam bent u vast al tegengekomen in onze nieuwsbrieven. Of wellicht heeft u tijdens ons jaarcongres in Haarlem met ze gesproken; de oprichters van ToenToer. In samenwerking met het KNHG organiseert ToenToer in oktober 2019 een historische rondreis door Iran, waarin de relatie tussen Iran en het Westen centraal zal staan. In de nieuwsbrieven en op haar website omschrijft het KNHG de oprichters steevast als ‘drie jonge en enthousiaste historici’. Dat het interview met deze drie twintigers enorm uitliep, laat goed zien dat die omschrijving volledig van toepassing is op Cas Euser, Charlotte Klein en Merel Luijendijk.

Ontstaan

Cas, Charlotte en Merel leerden elkaar kennen bij het keuzevak ‘Grand Tour’, aan de Universiteit van Amsterdam. Het vak bestaat uit een reeks colleges, voor afgaande aan een reis. Deze colleges bespreken de historische achtergrond van het uiteindelijke reisdoel. In zowel 2016 als 2017 organiseerden ze alle drie dit vak. Het idee om een reisbureau op te zetten kwam vorig jaar dan ook niet helemaal uit de lucht vallen, aangezien zij in dat jaar allemaal zouden afstuderen. Net als bij het vak Grand Tour het geval is, ligt ook bij de ToenToer-reizen de focus op de historische achtergrond van het land van bestemming. Op deze manier kunnen de Toerders zich namelijk beter verplaatsen in de huidige situatie van een land. Het aantal colleges voorafgaande aan de reis is aanzienlijk minder dan bij het vak Grand Tour. Het blijft immers een vakantie.

Naast dat de drie jonge historici allemaal de reizen begeleiden, heeft een ieder binnen het bedrijf een eigen functie. Zo is Merel  vooral verantwoordelijk voor het presenteren van het concept ‘ToenToer’, regelt Cas de financiën en onderhoudt Charlotte het contact met bedrijven. Dat zij daarnaast in principe ‘alles regelt’, zoals Cas vertelde, wordt wel duidelijk wanneer zij halverwege het interview weg moet voor een andere afspraak. Ze zei namelijk tegen Cas dat hij Merel erop moet wijzen dat ze de ‘testimonials’ nog af moet maken.

Iran

De eerste ToenToer-reis vond afgelopen september plaats, met Marokko als bestemming. Dankzij de voorbereidende colleges werd de verdieping al vrij snel opgezocht. Toch was het af en toe lastig om de connectie tussen het verleden en het heden te leggen. Voor de volgende reis ligt hier de uitdaging om dit verband nog explicieter te leggen. In 2018 zijn er bovendien ook voorbereidingen getroffen voor het nieuwe jaar. Zo is Cas in Iran geweest en bezocht hij niet alleen al sommige locaties, ook heeft hij alvast kunnen kennismaken met de cultuur van het land. Cas schreef hier ook enkele blogs over.

Iran is niet zomaar als bestemming uitgekozen. Zo is Charlotte er een groot voorstander van om mensen uit Europa Islamitische landen te laten bezoek. Dit omdat Iran heel anders is dan je op het eerste gezicht zou vermoeden. Natuurlijk zijn er verschillen. Zo zijn in Iran bepaalde zaken meer taboe dan in het Westen het geval is. Juist in de huidige tijd waarin in het Westen een nogal negatief beeld over Iran bestaat, is het volgens de oprichters van groot belang dat westerlingen Iran juist blijven bezoeken. Op deze manier kan het geschetste beeld namelijk worden genuanceerd.

Zeker niet onbelangrijk is Iran volgens Cas een mooi land, waar men gemakkelijk in aanraking komt met de bevolking. Tot slot zijn verschillende historische periodes nog goed terug te zien in het land, zoals bijvoorbeeld de nog steeds zichtbaar aanwezige de overblijfselen van het oude Perzië. Ook veel revolutionaire momenten uit de Iraanse geschiedenis zijn nog steeds voelbaar aanwezig. Dit geldt met name voor de revolutie van 1978, die met name door de bevolking als negatief wordt ervaren.

Samenwerking KNHG

Zoals al eerder werd aangehaald, is Merel degene die het reisbureau onder de publieke aandacht brengt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er via Merel contact werd gelegd met het KNHG. Het KNHG wil graag jonge historici een platform bieden, wat ook een streven van ToenToer is. Zo werken zij bewust met jonge experts. Jonge historici geven de colleges voorafgaande aan de reis en ook de reisleider kun je onder deze categorie scharen. Over het algemeen zijn zij meer bereid tot het luisteren naar meningen van anderen, staan jongeren meer open voor discussie en houden zij volgens Cas en Merel bovendien minder vast aan de standaard norm. Het is niet zo dat elke oude historicus de beschreven vaardigheden niet bezit, maar ToenToer wil net als het KNHG ook jonge historici de kans geven om zich te ontwikkelen.

Toekomstplannen

Laatstgenoemd streven komt ook duidelijk naar voren in de toekomstplannen van Cas, Charlotte en Merel met ToenToer. Het is volgens hen nooit de bedoeling geweest dat het werken voor ToenToer een fulltime baan zou zijn, dit is ook in de toekomst niet de ambitie. Alle drie hopen ze dat ToenToer over vijf jaar op regelmatige basis reizen organiseert, waarbij de organisatie deels in handen is van jonge historici die in dienst zijn van ToenToer. Op deze manier geven zij niet alleen de al genoemde kans aan jonge historici, ook houden ze zelf tijd over om hun andere ambities na te jagen.

Wensen en ideeën voor bestemmingen zijn er genoeg. Merel regelt in de toekomst bijvoorbeeld graag een reis naar Venezuela en Charlotte wil graag naar Cuba. Dit omdat ze uit ervaring weet dat je hier niet alleen snel in contact komt met de bevolking, maar ook omdat de mensen hier het toerisme goed kunnen gebruiken. Eén van de uitgangspunten van ToenToer is immers dat zij de lokale economie willen steunen. Tot slot wil Cas vanuit Nederlands oogpunt graag met ToenToer naar Indonesië, omdat de Nederlandse cultuur nog steeds doorwerkt in het land.

Allereerst staat nu de reis naar Iran op de planning. Tussen de pepernoten die nog over zijn van vijf december, wordt er in hun kantoor in het centrum van Amsterdam hard gewerkt aan deze reis. Het thema van de reis is evenals het programma en de reisleider bekend. Vanuit het KNHG hopen wij dat de aanmeldingen binnen zullen stromen, want dat zou betekenen dat er voor het eerst in geschiedenis van het KNHG een ledenreis plaatsvindt en als historische vereniging houden wij uiteraard van zulke historische momenten.

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear