Stagevacature Historicidagen

Het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) is de beroepsorganisatie voor historici in Nederland en Vlaanderen. Het verbindt historici en komt op voor de belangen van het vak. Het KNHG creëert ontmoetingsplaatsen waar historicikennis uitwisselen: in levende lijve op congressen, ‘in druk’ in het wetenschappelijke tijdschrift  BMGN – Low Countries Historical Review en op het online platform www.historici.nl die beide gratis toegankelijk zijn voor alle historici. Dat kunnen studenten onderzoekers, docenten, archivarissen, museummedewerkers zijn. Het KNHG werkt nauw samen met HuygensING en is gehuisvest in Amsterdam.

Van22 tot en met 24 augustus 2019 organiseert het KNHG in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen de Historicidagen 2019. Drie dagen vol met inspirerende lezingen, debatten en workshops waar iedereen betrokken manier bij het historische werkveld, welkom is. 

Het thema van de Historicidagen 2019 is Inclusievegeschiedenis. Nog steeds zijn er in- en uitsluitingsmechanismen op allerleiniveaus werkzaam in ons vak, met consequenties voor de verhalen die daar uitvoortkomen. Wie schrijft er welke geschiedenis, met welke bronnen die al danniet in officiële archieven bewaard zijn gebleven? Waarom spreken webijvoorbeeld niet over mannengeschiedenis maar wel over vrouwengeschiedenis? Gaat zwarte geschiedschrijving alleen over slavernij en bestaat er een niet-koloniale ‘vaderlandse geschiedenis’? Met de keuze voor Inclusieve geschiedenis willen de Historicidagen 2019 aandacht vragen voor identificaties en geschiedenis zonder identiteit op te vatten als iets essentialistisch.

Kijk voor meer informatie over de historicidagen op de website www.historicidagen.nl.

Functieomschrijving

Voor de organisatie vande Historicidagen is het KNHG per 1 april 2019 op zoek naar studenten geschiedenis (BA/MA) voor de periode tot en met augustus 2019. Als stagiair(e) historicidagen draag je bij aan het succes vandit tweejaarlijks evenement voor iedereen die werkzaam is in het historisch werkveld in Nederland. Je maakt onderdeel uit van het Historicidagen-team dat uit medewerkers van het KNHG bestaat en historici werkzaam op de universiteit Groningen. Je komt in aanraking met de nieuwste ontwikkelingen in het veld en maakt kennis met toonaangevende historische onderzoekers en professionals uit binnen-en buitenland anno 2019. De werkzaamheden bestaan uit praktischeondersteuning van het organisatiecomité op administratief, organisatorisch, logistiek en communicatief vlak.

Onderdelen van de stage

  • Meedenken over en uitvoeren van onderdelen van het projectplan;
  • Organisatorische en administratieve ondersteuning ter voorbereiding van en tijdens Historicidagen;
  • Voorbereiden en uitvoeren van floormanagement tijdens Historicidagen in Groningen;
  • Onderhouden contacten met studieverenigingen geschiedenis in Nederland en Vlaanderen;
  • Afstemming met diverse onderdelen organisatie (organisatie comité, bureau en bestuur KNHG, Afdeling Geschiedenis RuG).

Functie-eisen

  • Bachelor of Masterstudie Geschiedenis aan eenvan de Nederlandse of Vlaamse universiteiten;
  • Enthousiast aanpakker en zorgvuldige duizendpoot;
  • Communicatief sterk en zelfstandig;
  • Goede beheersing van de Nederlandse enEngelse taal in woord en geschrift.

De standplaats van deze stage is Amsterdam maar het zal voorkomen dat er werkzaamheden in Groningen worden verricht. Samenwerking met een of meerdere student(en) van verschillende universiteiten aan deze opdracht behoort tot de mogelijkheid. Er is beperkte stage- en reiskostenvergoeding beschikbaar. Deze stage kan ook vervuld worden als werkervaringsplaats. In dat geval wordt een vrijwilligersvergoeding en een beperkte reiskostenvergoeding geboden.

Heb je belangstelling? Stuur een korte motivatiebrief vergezeld van een curriculumvitae vóór 1 februari 2019 naar AntiaWiersma, directeur KNHG, antia.wiersma@huygens.knaw.nl. De gesprekken vinden plaats in de loop van februari 2019.

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear