Aankondiging nieuwste nummer BMGN

Aankondiging nieuwste nummer BMGN

De cover van het nieuwe nummer van BMGN verbeeldt de bouw van een grens tussen water en land. Deze illustratie van de Deltawerken verwijst naar het artikel van Samuël Kruizinga en Pepijn Lewis over de rol van Nederlandse wetenschappers als experts in de politieke arena in de nasleep van de Watersnoodramp van 1953.

Nicole L. Immler bestudeert een andersoortig grensgebied, namelijk de complexe verhouding tussen geschiedwetenschap en rechtspraak. Zij onderzoekt de Indonesische receptie van de veroordeling van de Nederlandse staat in 2011 inzake de executies in Rawagede tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië.

Vanuit een transregionaal perspectief analyseert Louis Sicking vervolgens de interacties tussen de Hollandse en de Vlaamse Opstand tijdens de Jonker Fransenoorlog aan het eind van de vijftiende eeuw.

In het discussiedossier debatteren Mario Damen, Sander Govaerts, Arie van Steensel en Herman Brinkman over het boek Nobel Streven waarvoor Frits van Oostrom laatst de Libris Geschiedenis Prijs won.

In het Forum houden Leen Beyers, Elizabeth Buettner en Chantal Kesteloot het nieuwe Huis van de Europese geschiedenis in Brussel tegen het licht. Het laatste nummer bevat tot slot de inhoudsopgave van alle bijdragen en recensies die BMGN in 2018 heeft gepubliceerd. Dit nummer komt in december uit.

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear