Call for papers: Congres Universiteiten en hun campussen: naoorlogse universitaire campusontwikkeling in Nederland en België

Call for papers: Congres Universiteiten en hun campussen: naoorlogse universitaire campusontwikkeling in Nederland en België

Vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw verrezen aan de rand van de universiteitssteden moderne laboratoria, ziekenhuizen en andere universiteitsgebouwen, waardoor soms compleet nieuwe stadsdelen ontstonden. Door de bouw van deze gebouwencomplexen veranderde de uitstraling van de universiteit volledig.

Op donderdag 29 november 2018 wordt aan de Vrije Universiteit Amsterdam een congres georganiseerd over de geschiedenis van deze universiteitscampussen. Tijdens deze dag zal gekeken worden naar de achterliggende idealen, de bouw, besluitvorming en ontwikkeling, maar ook naar gevolgen van deze nieuwe huisvesting; heeft de inrichting van de campus bijvoorbeeld invloed gehad op de wijze waarop onderzoek en onderwijs zich aan een specifieke instelling ontwikkelden? De bedoeling van het congres is om vanuit wetenschapshistorisch, universiteitshistorisch, politiek-historisch, architectuurhistorisch, en historisch-planologisch oogpunt de campus onder de loep te nemen.

Download hier de complete Call for papers als pdf-bestand

Belangstellenden voor het geven van een lezing worden uitgenodigd voor 1 september 2018 een voorstel van circa 250 woorden in te dienen bij de organisatoren Ab Flipse (VU, a.c.flipse@vu.nl) of Abel Streefland (TU Delft a.h.streefland@tudelft.nl).

Organisatie: Gewina, Belgisch-Nederlands genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis; CLUE+, interfacultair Research Institute for Culture, Cognition, History and Heritage van de VU; en het Stevin Centre for History of Science and Humanities van de VU

Afbeelding: bouw van de campus Heyendaal, Katholieke Universiteit Nijmegen. Bron: Fiveminer

 

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear