Historici onder vluchtelingen?

Historici onder vluchtelingen?

Recent kwam in het nieuws dat NWO een speciale pilot voor vluchtelingen in de wetenschap is gestart. Een mooi initiatief voor gevluchte academici. Dat bracht het KNHG (Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap) op de gedachte om te kijken of wij als beroepsvereniging iets kunnen doen voor historici onder vluchtelingen/asielzoekers.

Ieder jaar organiseert het KNHG in het voor- en in het najaar een congres voor historici. Als beroepsvereniging willen een aantal vluchtelingen uitnodigen om deel te nemen aan onze congressen. Met als doel hen kennis te laten maken met historici in Nederland en op die manier hun netwerk kunnen opbouwen. Daarnaast kunnen zij op deze manier wellicht hun Nederlands verrijken. En, op het meest basale niveau, om hen uit de ‘vluchtelingensfeer’ te laten komen en in een professionele omgeving te brengen die hen aanspreekt op hun achtergrond als historicus.

De planning van congressen voor het komende jaar is als volgt:

  • 30 november 2018 najaarscongres, georganiseerd in Haarlem, over ‘taboes en uitsluitingsmechanismen in de geschiedschrijving’.
  • April/ mei 2019 voorjaarscongres, locatie en thema nog niet bepaald.
  • 22 tot en met 24 augustus 2019, Historicidagen in Groningen, over ‘inclusieve geschiedenis’.

Over het algemeen zijn de congressen Nederlandstalig, maar is het mogelijk om (een aantal) lezingen, debatten of panels in het Engels te houden. Wanneer de reiskosten een probleem zijn, bestaat de mogelijkheid tot een bijdrage in de kosten.

Kent u iemand die in aanmerking komt voor een uitnodiging? Wilt u deze persoon/personen dan attenderen op onze organisatie en de mogelijkheid tot deelname aan onze congressen. Het enige dat wij verwachten is een korte motivatiebrief of e-mail van de gevluchte historicus in kwestie waarin hij of zij uitlegt waarom deelname aan een van onze congressen belangrijk is.

Contactgegevens:

W   knhg.nl
T    020-2246815
E    info@knhg.nl

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear