Suikerbaronnen, koopmannen en koloniale voorwerpen

De jongste aflevering van BMGN – Low Countries Historical Review verschijnt op het moment dat de nieuwe impact factors bekend zijn gemaakt. We zijn erg verheugd te kunnen melden dat ons tijdschrift flink is gestegen in de rankings: het staat op de eerste plek in de categorie ‘history’ van de open access tijdschriften en op de 32e plek van de 89 geschiedenistijdschriften met een impactfactor. De stijging wordt mede veroorzaakt door het toenemend aantal artikelen in het Engels over onderwerpen waarin de Lage Landen nadrukkelijk vanuit internationaal perspectief besproken worden. De themanummers over ‘scholarly personae’ en over de Beeldenstorm leverden hier een belangrijke bijdrage aan. Ook het nieuwste nummer van BMGN bevat artikelen waaruit duidelijk wordt hoezeer de geschiedenis van de Lage Landen verbonden is met andere delen van de wereld.

In dit nummer aandacht voor de economische onzekerheid als gevolg van de politieke verschuivingen in de revolutionaire oorlogsperiode 1795-1815. Havensteden Antwerpen en Rotterdam kregen te maken met toenemende beperkingen in de maritieme handel door de Continentale Blokkade van Napoleon (1806). Marjolein ’t Hart (Huygens ING) en Hilde Greefs (Universiteit Antwerpen) gaan in hun artikel na hoe suikerhandelaren met deze problemen omgingen en welke strategieën ze toepasten om de crisis te overwinnen. Netwerken waren hierbij van groot belang.

Ook voor de Schotse zakenman Alexander Fraser (1816-1904), onderwerp van het artikel van Roger Knight (University of Adelaide) was dat het geval. Gedurende een periode van bijna vijftig jaar onderhield Fraser internationale commerciële en financiële netwerken in Europa en Zuidoost-Azië. Zijn loopbaan in het zakenleven biedt inzicht in de transnationale, commerciële handel als fundament voor economische partnerschappen op wereldwijde schaal en daarmee in de verwevenheid van kolonialisme en wereldhandel.

In het discussiedossier over James Kennedy’s A Concise History of the Netherlands gaan Bob Moore (University of Sheffield) en Anjana Singh (Universiteit Groningen) in op de vraag welke plaats het koloniale en postkoloniale verleden in een dergelijke nationale geschiedenis kan krijgen, een actueel thema op dit moment. In het discussiedossier waar dit nummer mee afsluit nemen Jos van Beurden (Vrije Universiteit), Caroline Drieënhuizen (Universiteit van Amsterdam), Maarten Couttenier (Afrikamuseum) Ajeng Arainikasih en Hafnidar (Aceh Museum) koloniale museumcollecties onder de loep. Dit forum onderzoekt hoe moet worden omgegaan met de migratie van culturele en historische schatten naar de metropolen gedurende vijf eeuwen Europese dominantie. Het levert daarmee een bijdrage aan het debat over dekolonisatie als doorlopend proces. Zo komt ook in dit nummer weer een breed scala aan onderwerpen aan bod waarin het mondiale perspectief op de Nederlandse geschiedenis centraal staat.

Anne-Marie Mreijen
Managing Editor
BMGN – Low Countries Historical Review

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear