Update leden- en lezersonderzoek

De  afgelopen maand is er onder leden, lezers en niet-leden een enquête uitgezet om te peilen wat de behoeften en wensen zijn van (toekomstige) leden. Deze enquête is grootschalig ingevuld door zowel leden als niet leden. Deze feedback is voor het bureau en het bestuur van het KNHG heel waardevol. Aan degenen die meegewerkt hebben, zeer veel dank!

In de komende periode gaan wij over op de volgende fase van het leden- en lezersonderzoek, namelijk het uitvoeren van diepte-interviews. Ook voor dit onderdeel hebben wij veel reacties gekregen van leden die graag willen meewerken. Wij zijn nog wel op zoek naar een aantal extra leden om te interviewen. U wordt dus van harte uitgenodigd zich hiervoor aan te melden. De interviewfase zal binnenkort van start gaan en tot eind mei duren.

Op 26 april, op het voorjaarscongres van het KNHG in het Openluchtmuseum in Arnhem zal ik tijdens de borrel aanwezig zijn om met u in gesprek te gaan, over de enquête, de interviews of andere onderwerpen die hiermee te maken hebben. Als u mij wilt spreken, ik zal duidelijk herkenbaar zijn door middel van een bordje op een statafel. Zoekt u mij vooral op, op 26 april aanstaande.

Wilt u nu al meer informatie of wilt u  zich aanmelden voor een interview, stuur een e-mail naar Lars.boxem@huygens.knaw.nl.

Lars Boxem, Leden- en Lezersonderzoek KNHG 2018

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear