Maak kennis met… Hans Spijker

Zou je jezelf kort willen voorstellen?

Mijn naam is Hans Spijker. Ik ben 25 jaar oud en woon in Amsterdam. In 2012 begon ik met de bachelor Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en afgelopen zomer rondde ik de masteropleiding Asian Studies aan de Universiteit Leiden af.

Tijdens mijn studie heb ik mij vooral beziggehouden met onderzoek dat op de een of andere manier te maken had met Japan. Zo schreef ik een artikel over de publicatiegeschiedenis van Isaac Titsinghs Bijzonderheden over Japan en voor mijn masterscriptie deed ik onderzoek naar de geschiedenis van huisvesting en dakloosheid in Kamagasaki, een arbeiderswijk in Osaka.

Na mijn studie liep ik drie maanden stage als videomaker bij de Volkskrant. Ik hoopte en verwachtte daar mijn hobby’s – film, fotografie en animatie – te kunnen combineren met mijn academische achtergrond. Hoewel die stage leuk en erg leerzaam was, verlangde ik na een aantal maanden alweer terug naar de oude, vertrouwde historisch-wetenschappelijke omgeving. Zo kwam ik na drie maanden de Volkskrant bij het KNHG uit.

Wat ga je doen bij KNHG?

Ik ga mij voornamelijk bezighouden met de crossmediale kant van het KNHG: dit houdt onder meer de productie van korte video’s en fotoreportages in. Zo maak ik op het moment video’s van historici die tijdens het KNHG Voorjaarscongres een presentatie gaan houden. Ook hoop ik op andere creatieve manieren de artikelen en blogposts van het KNHG onder de aandacht te brengen. Daarbij verwacht ik dat stage lopen bij het KNHG mij enorm gaat helpen om een juiste richting voor mijn eigen toekomst als historicus te vinden.

Waarom ben je geschiedenis gaan studeren?

Als negentienjarige wist ik nog helemaal niet welke studie bij me paste, maar nadat ik een aantal Geschiedenishoorcolleges in de Oudemanhuispoort bijwoonde, was de keuze voor een studierichting snel gemaakt. Hoewel ik geen flauw idee had wat ik van de bachelor Geschiedenis kon verwachten, werkte de bevlogenheid waarmee historici vertelden over het verleden zo aanstekelijk dat ik mij gauw bij de UvA inschreef. Dat bleek al snel de juiste keuze te zijn.

Wat kan KNHG volgens jou betekenen voor jonge historici?

KNHG kan jonge historici in contact brengen met professionele historici die jarenlange ervaring bij verschillende organisaties en bedrijven hebben. Veel jonge historici zijn tijdens en na hun studie onzeker over de toekomst op de arbeidsmarkt. Adviezen van en gesprekken met professionele historici zijn daarom zeer waardevol.

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear