Diplomatie, fotografie en Nederlandse geschiedenis als vakgebied in de nieuwste BMGN

Diplomatie, fotografie en Nederlandse geschiedenis als vakgebied in de nieuwste BMGN

De nieuwste aflevering van BMGN – Low Countries Historical Review is verschenen en online in open access te lezen. Deze aflevering bevat drie artikelen en een forum. Mark Edward Hay analyseert hoe de Oranje dynastie tussen maart en december 1813 door de tumultueuze diplomatieke betrekkingen van die tijd laveerde en zich opnieuw als het regerende vorstenhuis van Nederland installeerde. Historici Beatrice de Graaf en Mieke van Leeuwen-Canneman beschrijven in hun artikel de rol van Nederland in de internationale financiële onderhandelingen in 1815 op het Congres van Wenen. Remco Ensel gaat in zijn artikel vervolgens in op de fotomuur die de modernistische fotografe Eva Besnyö in 1938 voor het gloednieuwe passagiersschip Nieuw Amsterdam realiseerde.

In dit nummer nemen we ook het tijdschrift zelf onder de loep in een forumdiscussie. Sinds een aantal jaar werkt de redactie aan het verbeteren van de zichtbaarheid van het vakblad bij de internationale gemeenschap van ‘Low Countries Historians’. Een belangrijke stap in dit proces was de overgang naar het publiceren van de artikelen in gold open access (onmiddellijk en voor iedereen gratis toegankelijk) in 2012. Ook worden auteurs aangemoedigd hun artikelen in het Engels in te dienen, zeker waar het stukken betreft met comparatief onderzoek of die bij internationale historiografische discussies aansluiten. Deze taalkwestie blijft een veel bediscussieerd thema onder zowel de lezers van ons tijdschrift als de academische gemeenschap in het algemeen. Voor BMGN ligt hier de uitdaging om aan te sluiten bij internationale vaktijdschriften en tegelijkertijd de binding met het Nederlandstalig lezerspubliek te behouden. Daarnaast is en blijft er aandacht voor diversiteit in onder andere redacteuren, auteurs en thematiek. Dat is uiteraard een proces dat vele jaren in beslag neemt en bij meerdere tijdschriften speelt (zie bijvoorbeeld het artikel dat de American Historical Review vorige maand publiceerde).

In 2016 hield historicus Benjamin Schmidt (University of Washington) tijdens het KNHG-jaarcongres in het Rijksmuseum Amsterdam de lezing ‘Dikes and dunes. On Dutch History and Dutchness’. Het eerste artikel in de forumdiscussie over BMGN is een bewerking van deze lezing, waarin Schmidt de sterktes en zwaktes van het tijdschrift tegen het licht houdt. De Amerikaanse historicus signaleert bij Nederlandse historici enerzijds een blik naar buiten: er is een toename te bespeuren van vergelijkende studies en belangstelling voor de positie van Nederlanders in de wereld. Het onderzoek dat de laatste decennia in de BMGN werd gepubliceerd, is een weerspiegeling van dit beeld. Anderzijds neigen Nederlandse historici er volgens Schmidt toe de Nederlandse geschiedenis als uitzonderlijk te beschouwen, waarmee zij de blik juist weer naar binnen richten. We hebben historici James Kennedy en Martha Howell gevraagd op het artikel van Schmidt te reageren en nodigen u als lezer uit hetzelfde te doen. Het forum leidt daarmee hopelijk tot verdere reflectie op het vakgebied van de Nederlandse geschiedenis.

 – Anne-Marie Mreijen, Managing Editor
BMGN – Low Countries Historical Review

Momenteel staat er een leden- en lezersonderzoek uit waarin (toekomstige) leden van KNHG en lezers van BMGN gevraagd wordt hun mening te geven over onze diensten. Wij nodigen u uit hieraan deel te nemen, de online enquête is hier te vinden. Onder de deelnemers verloten wij tien exemplaren van Gezocht: Historicus (Amsterdam University Press, 2018).

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear