Nieuwjaarsborrel – speech Antia Wiersma

Nieuwjaarsborrel – speech Antia Wiersma

Hartelijk welkom allemaal op de allereerste nieuwjaarsborrel van het KNHG. Wij zijn vereerd dat u vandaag het weer getrotseerd heeft en door de storm hierheen gekomen bent. Wij hopen dat dit evenement het begin is van een mooie jaarlijkse traditie.

Voor degenen die mij (nog) niet kennen, mijn naam is Antia Wiersma en ik ben sinds 1 oktober 2017 de nieuwe directeur van het KNHG en daarmee de opvolger van de onvolprezen Leonie de Goei die deze functie tien jaar heeft vervuld. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om u de medewerkers van het bureau voor te stellen. Zij zijn het die achter de schermen het kloppend hart van onze vereniging vormen.

Allereerst wil ik u voorstellen aan Caroline van Vliet. Sinds jaar en dag ‘verenigingsmedewerker’ zoals ze zichzelf noemt. Maar daar doet ze zich enigszins tekort mee. Zij doet naast de ledenadministratie ook de financiën van het bureau en onderhoudt onze website. Bovendien is zij, en die functie is onmisbaar, ons institutioneel geheugen.

Dan is daar Anne-Marie Mreijen. Anne-Marie is de managing editor van ons wetenschappelijk tijdschrift BMGN-Low Countries Historical Review. Dankzij haar kan de redactie optimaal functioneren en de taken uitvoeren die een redactie moet uitvoeren. In dit werk wordt zij bijgestaan door Monica Soeting die editor bij BMGN is en Aimée Plukker, die de werkervaringsplek redactie-assistent vervult.

En dan wil ik u tot slot nog voorstellen aan Kayleigh Goudsmit. Kayleigh is redacteur van Historici.nl, de website voor historici die het KNHG en Huygens ING samen hebben ontwikkeld en in de lucht houden. Daarnaast is zij sinds 1 januari ook voor een aantal uur werkzaam als communicatiemedewerker van het KNHG om onze zichtbaarheid als vereniging te vergroten. Daarnaast is zij, en dat is wel vermeldenswaard, vorig jaar verkozen tot De Jonge Historicus van het jaar.

Het KNHG gaat dit voorjaar een leden- en lezersonderzoek uitvoeren. Dat is dan ook een van de speerpunten van ons beleid in 2018. Hopelijk leert dit onderzoek ons meer over de wensen en verwachtingen van onze leden zodat het KNHG relevant blijft en daarmee toekomstbestendig is. Vanzelfsprekend organiseert het KNHG de voor u bekende evenementen zoals het voorjaarscongres, dit jaar op 26 april in het Openlucht Museum te Arnhem (Het indienen van voorstellen kan nog, zie onze website) en een groot congres in het najaar. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.

In het beleids- en werkplan dat wij hebben opgesteld voor de jaren 2018 tot en met 2020 hebben wij drie kansrijke strategieën geformuleerd die de komende jaren nader moeten worden ingevuld, uitgewerkt en uitgevoerd. Deze strategieën  staan op zichzelf maar versterken elkaar ook.

  1. De eerste strategie is Het toevoegen van waarde aan het lidmaatschap voor jonge leden.
    De kracht van deze strategie zit enerzijds in het benutten van het sociale kapitaal voor de profilering van het KNHG, anderzijds in het bieden van kennis en toegang tot de arbeidsmarkt voor jonge historici.
  2. De tweede is Het versterken van het KNHG als beroepsvereniging.
    Een sterke beroepsvereniging heeft ook toegevoegde waarde voor andere domeinen naast het wetenschappelijke/academische domein dat de traditionele basis van het KNHG vormt.
  3. En de derde en laatste strategie is Het vergroten van de zichtbaarheid van het KNHG.
    Een zichtbaar en zelfbewust KNHG vergroot de maatschappelijke relevantie van zowel de vereniging als het vak, zowel nationaal als internationaal.

Zoals u hoort, aan ambitie geen gebrek. Echter het bestuur en het bureau kunnen dit niet alleen. Het idee is dat een actieve vereniging 2.0 voor maar vooral ook dóór leden levend gehouden wordt. Daarom roep ik u samen met ons te werken voor geschiedenis. En mocht u nog geen lid zijn maar wel  geïnspireerd, u weet nu dat u bij Caroline moet zijn om uw lidmaatschap te regelen.

Tot slot, moet ik onze bestuursleden verontschuldigen. Zij zijn vanwege de storm, persoonlijke omstandigheden én een promotie vanmiddag verhinderd. Graag hef ik het glas met u op een mooi 2018!

 

Antia Wiersma
Directeur KNHG

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear