Input gevraagd voor gedragscode wetenschappers

Input gevraagd voor gedragscode wetenschappers

De VSNU gaat een openbare consultatieronde onder wetenschappers houden om input te vergaren voor een herziening van de gedragscode voor wetenschappers. Deze moet in de volgende versie ook aangevuld worden met sancties en maatregelen als deze code wordt overtreden.

Om de zoveel tijd is de Nederlandse Gedragscode Wetenschappers van de VSNU in het nieuws als er al dan niet een vermeend schandaal aan de orde is. De originele Gedragscode dateert uit 2004 en is in opdracht van de VSNU opgesteld. De huidige gedragscode gaat over eerlijk en zorgvuldig onderzoek, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid van de wetenschappers.

Lees verder op ScienceGuide.

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear