Brainstorm Bureau KNHG

Brainstorm Bureau KNHG

Het KNHG heeft de ambitie om een zelfbewuste ‘ vereniging 2.0’ te zijn waarin de leden samen met het bestuur en het bureau actief participeren. Om die ambitie waar te maken is er een Beleids- en Werkplan voor de komende jaren opgesteld. In dit plan staat niet alleen voor wie we iets doen ook wat we als KNHG willen doen de komende jaren. Hoe we de genoemde activiteiten gaan vormgeven in 2018 als bureau, bestuur en leden, was onderwerp van een brainstorm van het bureau. Bijgaand een impressie.

Brainstorm

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear