Jan Brouwer Scriptieprijzen

Jan Brouwer Scriptieprijzen

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen keert, daartoe in staat gesteld door diverse sponsors, al vele jaren scriptieprijzen uit voor de natuurwetenschappen. Dankzij het Jan Brouwer Fonds zijn er vanaf 2015 ook scriptieprijzen voor de geestes- en maatschappijwetenschappen, in de volgende wetenschapsgebieden:

  1. Filosofie
  2. Religiewetenschappen en theologie
  3. Taal- en literatuurwetenschappen
  4. Geschiedenis
  5. Rechtswetenschappen
  6. Economische wetenschappen
  7. Maatschappijwetenschappen (in engere zin)
  8. Menswetenschappen.

De Prijs bestaat uit een som gelds van 2.000 Euro. Zij wordt ieder jaar toegekend door het bestuur van de Maatschappij, na verkregen advies van door de Maatschappij telkenmale voor dit doel te benoemen commissies. De uitreiking van de Prijs geschiedt door de Maatschappij.

U kunt nu voordrachten indienen voor de Jan Brouwer Scriptieprijzen 2018, bedoeld voor (voormalige) studenten van wie de masterscriptie door hun begeleider(s) is goedgekeurd in het academisch jaar 2016/2017. Sluitingsdatum is 1 januari 2018. In de circulaire hieronder vindt u alle informatie om een voordracht in te dienen. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat

Meer informatie

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear