Afstudeeropdracht stagiaire business & economie: leden- en lezersonderzoek KNHG

Afstudeeropdracht stagiaire business & economie: leden- en lezersonderzoek KNHG

Start: februari 2018

Functieomschrijving

Traditionele verenigingen hebben te kampen met dalende ledenaantallen en verliezen daarmee op termijn hun bestaansrecht en relevantie. De Amerikaanse verenigingsgoeroe Sarah Sladek stelt onomwonden dat het ‘to change or die is’ voor verenigingen. Tegelijkertijd ontstaan er allerlei nieuwe participatievormen die voor een belangrijk deel de functies van de oude overnemen. Deze nieuwe vormen zijn minder hiërarchisch van structuur, meer op tijdelijke basis, informeler, inhakend bij de dagelijkse leefwereld van mensen en op actuele onderwerpen die aandacht krijgen in de (sociale) media. Om met succes te kunnen overleven als vereniging is het van belang die nieuwe vormen van actief burgerschap te vinden zonder de trouwe achterban te vervreemden.

Het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) is de beroepsvereniging van historici in Nederland. Wil het KNHG een aantrekkelijke vereniging zijn en blijven voor historici dan is daar voor groei en vooral verjonging nodig. Om beter te kunnen inspelen op de wensen van onze leden wil het KNHG een gedegen ledenonderzoek laten uitvoeren, bestaande uit twee delen: onderzoek naar de achtergrond van de leden en onderzoek naar de lezers van het tijdschrift BMGN – Low Countries Historical Review, dat door het KNHG wordt uitgegeven. Doel van het onderzoek is vaststellen hoe leden oordelen over het functioneren van de organisatie en de diensten die KNHG aanbiedt, wat hun wensen en behoeften zijn en suggesties voor vernieuwing genereren om de vereniging aan te passen aan de eisen van de tijd.
Als stagiaire verzamel en analyseer je relevante (informatie)bronnen, organiseer je gesprekken met (potentiële) leden en stakeholders in het veld en vertaal je dit naar heldere adviezen voor de organisatie. Je krijgt binnen de organisatie een vaste begeleider.

Onderdelen van de stage

  • Plan van aanpak en tijdsplanning ledenonderzoek en adviesrapport
  • Afstemming met diverse onderdelen organisatie (bestuur en bureau KNHG)
  • Uitvoeren kwantitatief en kwalitatief ledenonderzoek (offline en online)
  • Opstellen en presenteren adviesrapport met daarin uitvoerbare en reproduceerbare aanbevelingen

Functie-eisen

  • Opleiding commerciële economie met afstudeerrichting Marketing & Sales of Digital Marketing
  • Proactief en initiatiefrijk
  • Communicatief sterk en zelfstandig
  • Accuratesse en organisatievermogen
  • Perfecte beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
  • Affiniteit met geschiedenis en wetenschap is een pré

Bedrijfsprofiel
Het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) is de beroepsorganisatie voor historici. De vereniging verbindt historici en komt op voor de belangen van het vak. Het KNHG creëert ontmoetingsplaatsen waar historici kennis uitwisselen: in levende lijve op congressen, ‘in druk’, en online via belangrijke diensten zoals BMGN – Low Countries Historical Review en www.historici.nl, die gratis toegankelijk zijn voor alle historici. Dat kunnen studenten zijn, onderzoekers, docenten, archivarissen, museummedewerkers en andere historici. Het KNHG werkt nauw samen met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het KNHG-bureau is gevestigd in Amsterdam en maakt deel uit van het Humanities Cluster.

Reageren voor: 7 januari 2018
Contactpersoon: Anne-Marie Mreijen: annemarie.mreijen@huygens.knaw.nl

Opmerkingen

Documenten

© KNHG 2024 Website: Code Clear